FATF:s uttalanden och rekommendationer

FATF har antagit 40 rekommendationer med krav på finansiella företag att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för sådana ändamål. Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer dessa rekommendationer. FATF publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2017

FATF:s uttalande oktober 2017

I samband med plenarsammanträdet den 3 november 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande juni 2017

I samband med plenarsammanträdet den 23 juni 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande februari 2017

I samband med plenarsammanträdet den 24 februari 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2016

FATF:s uttalande oktober 2016

I samband med plenarsammanträdet den 21 oktober 2016 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande juni 2016

I samband med plenarsammanträdet den 24 juni 2016 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande februari 2016

I samband med plenarsammanträdet den 19 februari 2016 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2015

FATF:s uttalande oktober 2015

I samband med plenarsammanträdet den 23 oktober 2015 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande juni 2015

I samband med plenarsammanträdet den 26 juni 2015 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande februari 2015

I samband med plenarsammanträdet den 27 februari 2015 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2014

FATF:s uttalande oktober 2014

I samband med plenarsammanträdet den 24 oktober 2014 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan