Sök tillstånd

Ett företag som erbjuder finansiella tjänster till allmänheten måste ha tillstånd från oss för att få bedriva verksamhet. I en tillståndsansökan går vi bland annat igenom företagets kapitalsituation, verksamhetsplan, ägare och företagsledning. Under företagets löpande verksamheten kan ytterligare tillstånd behövas från oss.

Så här handläggs din ansökan

En ansökan blir ett ärende hos oss och får ett diarienummer.
En handläggare blir ansvarig för ärendet och du får en bekräftelse med diarienummer (skriftlig eller muntlig) på att ansökan kommit in till FI.
När ansökningsavgiften är betald går handläggaren igenom ansökan för att se om den är fullständig.

Om något saknas begär vi in kompletterande uppgifter från er. Ibland behöver vi även ta in uppgifter från andra myndigheter.
I den fortsatta bedömningen kan fler tjänstemän på FI med olika kompetens vara inblandade.

När ansökan är fullständig och har handlagts av oss fattar vi beslut i ärendet. En kopia av beslutet skickas till er. All information i ärendet sparas och diarieförs.

Lämna material till FI

Vårt serviceåtagande

Vi åtar oss att handlägga ditt ärende inom angiven tid. Detta förutsätter att ansökan är korrekt och fullständig samt att ansökningsavgiften är inbetald.

Du är välkommen att lämna synpunkter på vår service och information. Om ditt ärende inte handläggs inom utsatt tid har du rätt att få en förklaring.

Om avgifterna som anges här på webbplatsen avviker från de avgifter som anges i förordningen gäller avgifterna i förordningen.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan