Tjänstepensionsdirektivet (IORP 2)

Från och med den 13 januari 2019 gäller nya regler för tjänstepensionsföretag i EU genom att det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP 2) ska börja tillämpas.

Ett tjänstepensionsinstitut är ett institut vars verksamhet är begränsad till att enbart avse tillhandahållande av tjänstepensionsförmåner, dvs. förvaltning av fonderade medel i syfte att tillhandahålla pensionsförmåner och eventuella kompletterande förmåner som har sin grund i överenskommelser eller avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare eller deras respektive företrädare.

2017

Inbjudan till informationsmöte om FI:s enkät om kapitalkravsreglering

Välkommen till ett möte där ni kan ställa frågor om hur ni fyller i Finansinspektionens kommande enkät om kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag.

Nya tjänstepensionsdirektivet (IORP 2)

Inom ramen för arbetet med regeringsuppdraget om förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag kommer Finansinspektionen att hämta information genom en enkät.

Start för stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

Torsdagen den 18 maj inleds det stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2017.

Laddar sidan