Nyheter

Här listar vi nyheter som handlar om området Marknad.

2017

Branschorganisationerna bjuds in till samtal

Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening bjuds in till ett möte hos Finansinspektionen angående regleringsprocessen.

FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

FULLBOKAT: Den 1 augusti är nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism planerade att börja gälla. FI informerar därför om de nya reglerna.

SEB får anmärkning och sanktionsavgift

2017-06-20 | Sanktioner Marknad

Skandinaviska Enskilda Banken AB får en anmärkning.  Banken ska också betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

SEB får anmärkning och ska betala sanktionsavgift

2017-06-20 | Marknad

Finansinspektionen (FI) har funnit att SEB har transaktionsrapporterat felaktigt och att det funnits brister i den interna kontrollen av transaktionsrapporteringen. SEB får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Högkullen

2017-06-19 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 245 700 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i AB Högkullen (publ) till Finansinspektionen.

Anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir

2017-06-16 | Regler Nyheter Mifid

FI presenterar anpassningen till de nya transparensregler som kommer införas i samband med det nya europeiska regelverket, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/Mifir).

Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2017-06-16 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat 14 uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till implementeringen av EU:s kommande direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

Svar på EU-samråd om en mer konkurrensbetonad och innovativ europeisk finansiell sektor

FI har svarat på EU-kommissionens samråd om FinTech: en mer konkurrensbetonad och innovativ europeisk finansiell sektor. FI välkomnar kommissionens arbete och framhåller vissa övergripande principer.

Chilton Investment Company Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2017-06-15 | Sanktioner Marknad

Chilton Investment Company Limited ska betala särskild avgift på 43 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Axfood AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Särskild avgift för Kattvik Financial Services

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

Kattvik Financial Services Aktiebolag ska betala särskild avgift med 159 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan