Vi övervakar finansmarknaden

Rapportering Mifid 2/Mifir

Från januari 2018 införs nya regler för värdepappersmarknaden i EU genom direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir. De nya reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse.

Värdepappersföretag som utfört en transaktion med ett finansiellt instrument ska lämna uppgifter om transaktionen till FI så snart som möjligt – och senast vid slutet av följande arbetsdag (artikel 26 i Mifir). Rapporteringsskyldigheten kommer också att omfatta betydligt fler instrument och handelsplatser än med Mifid.

På den här sidan kommer vi att fortlöpande publicera information om den kommande rapporteringen. Till exempel:

  • specifikationer och andra krav som rapporterande företag ska utgå ifrån när de tar fram tekniska lösningar för att skicka in transaktionsfiler till FI:s transaktionsrapporteringsystem.
  • upplysningar om vad som gäller under testfasen.

Gränssnitt

Anslutning mot systemet sker genom en krypterad SFTP-anslutning. Det innebär att varje rapporterande företag som ansluter till systemet behöver en FTP-klient som stödjer SFTP.

Läs mer

Rapportering

Behörigheter och övriga frågor   Telefontid: Vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2017-10-17
Laddar sidan