Rapportering Mifid 2/Mifir

Från januari 2018 införs nya regler för värdepappersmarknaden i EU genom direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir. De nya reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse.

Värdepappersföretag som utfört en transaktion med ett finansiellt instrument ska lämna uppgifter om transaktionen till FI så snart som möjligt – och senast vid slutet av följande arbetsdag (artikel 26 i Mifir). Rapporteringsskyldigheten kommer också att omfatta betydligt fler instrument och handelsplatser än med Mifid.

Information som fortlöpande publiceras på denna sida handlar om kommande rapportering till TRS 2-systemets produktionsmiljö. För information om testrapportering till TRS 2 se Testrapportera i TRS2 systemet

Ansökan om konto till produktionsmiljön

För att kunna ansluta till och rapportera i TRS 2-systemets produktionsmiljö behöver FI ha vissa uppgifter från det rapporterande företaget. Uppgifterna ska fyllas i och skickas in till FI i en ansökningsblankett.

Om det rapporterande företaget rapporterar för egen räkning används blanketten Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering 
OBS: Denna blankett fylls i och skickas till FI enbart av företag som avser lämna transaktionsrapporter till TRS 2-systemet direkt från sina egna it-system. Om ert företags transaktionsrapportering kommer att utföras av en godkänd rapporteringsmekanism (ARM), behöver inte någon behörighetsanmälan skickas till FI utan det är ARM som ansöker om konto i produktionsmiljön för att rapportera å era vägnar.

Godkänd rapporteringsmekanism (ARM) som har för avsikt att rapportera åt ett eller flera rapporteringsskyldiga företag använder blanketten Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering, godkänd rapporteringsmekanism, ARM

Marknadsoperatörer som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt art. 26.5 i Mifir använder blanketten Behörighetsanmälan TRS2-rapportering, marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art.26.5 i Mifir

När ett konto har skapats i systemet skickas de kontouppgifter som behövs för att ansluta till FI:s produktions-FTP-server till den kontaktperson som har angetts på blanketten.

Tidplan

När Aktivitet
Oktober–
28 nov 2017
Ansökan om konto till produktionsmiljön.
29 nov 2017 Rapporterande företag och ARM ska ha skickat in ansökan om konto till produktionsmiljön.
3 jan 2018 Transaktionsrapportering enligt Mifid 2/Mifir till produktionsmiljön.

 

Gränssnitt

Anslutning mot systemet sker genom en krypterad SFTP-anslutning. Det innebär att varje rapporterande företag som ansluter till systemet behöver en FTP-klient som stödjer SFTP.

Läs mer

Senast granskad: 2017-10-17
Laddar sidan