Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2017

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-13 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Senzime AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Lagercrantz Group

2017-09-01 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring av sitt innehav av aktier i Lagercrantz Group till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Intellecta

2017-08-31 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring av sitt innehav av aktier i Intellecta AB till Finansinspektionen.

M2 Asset Management får avgift för sen anmälan

2017-08-31 | Sanktioner Marknad

M2 Asset Management ska betala en särskild avgift på 350 000 kronor för att för sent ha anmält et förändrat innehav av obligationer utgivna av A Group of Retail Assets Sweden AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-08-28 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion av aktier i Latvian Forest Company till Finansinspektionen.

PL Holding får avgift för sen insynsanmälan

2017-08-23 | Sanktioner Marknad

PL Holding AB ska betala särskild avgift med 7 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Senso Detect Aktiebolag till FI.

Varenne får sanktionsavgift för sen flaggning

2017-07-10 | Sanktioner Marknad

Varenne AB ska betala en sanktionsavgift på 17 500 kronor för att för sent ha anmält att fondens aktieinnehav i Venue Retail Group hade passerat en flaggningsgräns.

MedCap AB får sanktionsavgift

2017-07-07 | Sanktioner Marknad

MedCap AB ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor för att för sent ha ansökt om godkännande av ett tillägg till prospekt.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-07-04 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 42 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion av aktier i OrganoClick AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i AB Igrene

2017-06-30 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 50 823 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i AB Igrene till Finansinspektionen.

Laddar sidan