Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2018

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2018-02-14 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 12 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Avensia AB tillFinansinspektionen.

Poularde får avgift för sen anmälan

2018-02-12 | Sanktioner

Poularde ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i NP3 Fastigheter AB till Finansinspektionen.

Helichrysum får avgift för sen anmälan

2018-02-09 | Sanktioner

Helichrysum ska betala en sanktionsavgift på 37 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Platzer Fastigheter Holding AB till Finansinspektionen.

Catella får avgift för sen blankningsanmälan

2018-02-08 | Sanktioner

Catella ska betala en särskild avgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Gränges AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Catella får avgift för sen blankningsanmälan

2018-02-08 | Sanktioner

Catella ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier  i Fingerprint Cards AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2018-02-07 | Sanktioner Marknad

A ska betala en sanktionsavgift på 14 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Minesto  till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2018-02-05 | Sanktioner Marknad

A ska betala en sanktionsavgift på 58 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med finansiella instrument i Tagmaster Aktiebolag till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2018-02-02 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 17 000 kronor för att för sent ha anmält en försäljning av inlösenrätter i Medivir Aktiebolag till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2018-02-02 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 11 500 kronor för att för sent ha anmält en försäljning av aktier i Nepa AB till Finansinspektionen.

Aktiebolaget Veniversum får avgift för sen anmälan

2018-02-01 | Sanktioner

Aktiebolaget Veniversum ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kronor för att för sent ha anmält en försäljning av aktier i Transtema Group AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan