Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Lagercrantz Group

2017-09-01 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring av sitt innehav av aktier i Lagercrantz Group till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

A har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Laddar sidan