Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2017

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-22 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 65 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Diös Fastigheter AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-22 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Nordic Mines AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-22 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Humana AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-21 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 40 235 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Bulten AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-21 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 80 000 kronor för att för sent ha anmält förändrat innehav av teckningsrätter i Eskilsson Consulting AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-13 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Senzime AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Lagercrantz Group

2017-09-01 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring av sitt innehav av aktier i Lagercrantz Group till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Intellecta

2017-08-31 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring av sitt innehav av aktier i Intellecta AB till Finansinspektionen.

M2 Asset Management får avgift för sen anmälan

2017-08-31 | Sanktioner Marknad

M2 Asset Management ska betala en särskild avgift på 350 000 kronor för att för sent ha anmält et förändrat innehav av obligationer utgivna av A Group of Retail Assets Sweden AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-08-28 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion av aktier i Latvian Forest Company till Finansinspektionen.

Laddar sidan