Marknadsmissbruk

Sanktionsförelägganden i denna lista är godkända av mottagaren och har därmed vunnit laga kraft.

2017

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Redwood Pharma

A har på värdepappersmarknaden köpt en aktie i bolaget Redwood Pharma. Köpet har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. Köparen har inte påvisat att transaktionen har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Scandinavian Real Heart och Heliospectra

A har på värdepappersmarknaden utfört 54 transaktioner med en enda aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien, Scandinavian Real Heart och Heliospectra.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Gasporox

A har på värdepappersmarknaden utfört 45 transaktioner med en enda aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien, Gasporox.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i MenuCard

A har på värdepappersmarknaden utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionerna kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i NeuroVive Pharmaceutical

A har på värdepappersmarknaden ansvarat för en transaktion av aktier utan att det verkliga värdet förändrats. Transaktionen kan ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktier.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Dalspira Mejeri

A har på värdepappersmarknaden utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de i frågavarande aktierna. Transaktionerna kan förväntas ha gett falska ellervilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Bergs Timber

A har på värdepappersmarknaden utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionerna kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Botnia Exploration

A har på värdepappersmarknaden vid två tillfällen utfört transaktioner som kan förväntas ha skapat falska eller vilseledande bilder av tillgång till och efterfrågan på eller priset på aktien, genom att A:s handelsorder inlett eller förstärkt en trend.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i AroCell

A har på värdepappersmarknaden i Stockholm utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna gällde aktier i bolaget AroCell AB.

Laddar sidan