Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2017

Protokoll 2017:3

2017-04-24 | Om FI

Protokoll vid telefonsammanträde med Finansinspektionens styrelsetisdagen den 11 april 2017.

Protokoll 2017:2

2017-04-24 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm fredagen den 17 februari 2017.

Dagordning 24 april

2017-04-18 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde måndagen den 24 april 2017 kl. 09.30

Dagordning 11 april

2017-04-07 | Om FI

Dagordning för FI:s  styrelses telefonsammanträde tisdagen den 11 april 2017, kl. 15.00.

Protokoll 2017:1

2017-02-17

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm måndagen den 23 januari 2017.

Dagordning 17 februari

2017-02-09 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde fredagen den 17 februari 2017 kl. 09.30. Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3.

Dagordning 23 januari

2017-01-13

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde måndagen den 23 januari 2017 kl. 09.30. Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3.

2016

Protokoll 2016:15

2016-12-21 | Om FI

Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse onsdagen den 21 december 2016.

Protokoll 2016:14

2016-12-12 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm måndagen den 12 december 2016.

Dagordning 12 december

2016-12-07

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde måndagen den 12 december 2016 kl. 09.30. Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3.

Laddar sidan