Resultat

2014

Svenska banker klarar europeiskt stresstest

Svenska storbanker klarar av ett kraftigt försämrat läge i omvärlden. Dessutom är deras utlåning av bra kvalitet. Det är resultatet av det stresstest som Finansinspektionen (FI) gjort av de svenska storbankerna på uppdrag av den Europeiska bankmyndigheten (Eba).

FI redovisar Ebas stresstest av svenska storbanker

På söndag den 26 oktober klockan 12 kommer FI att redovisa hur de svenska storbankerna har klarat Europeiska bankmyndighetens (Eba) stresstest. FI kommer också publicera utfallet av den undersökning av bankernas krediter (AQR) som gjorts. Resultatet kommer att redovisas på koncernivå för varje bank.

2012

EU redovisar granskning av bankers kapitalbuffertar

Europeiska bankmyndigheten, EBA, redovisar i dag hur Europas stora banker uppfyller de kapitalbuffertar som myndigheten rekommenderat bankerna att hålla. De fyra svenska storbankerna är välkapitaliserade och uppfyller sedan tidigare EBA:s kapitalrekommendation.

2011

Svenska storbanker klarar EU:s stresstest

De fyra svenska storbankerna – Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank – klarar med god marginal det stresstest som Europeiska bankmyndigheten (EBA) i dag presenterar resultaten av. Den bedömningen gör Finansinspektionen (FI).

Resultaten av EU:s stresstest av banker publiceras 15 juli

Europeiska bankmyndigheten EBA har nu meddelat att resultaten av årets stresstest av europeiska banker kommer att offentliggöras på fredag den 15 juli.

Laddar sidan