Resultat

2017

Dagordning 11 augusti

2017-08-07 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 11 augusti 2017 kl. 09.30.

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på MTF-plattform

2017-07-06 | Nyheter Om FI Marknad

FI anser att ”någon annan marknad som är reglerad” i 5 kap. 3 § första stycket 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska, under vissa förutsättningar, inkludera MTF-plattformar inom EES.

Henrik Braconier lämnar FI

2017-07-06 | Nyheter Om FI

Henrik Braconier, chefsekonom på FI, blir ny chef på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Ändringar av inflationsmålet bör invänta Riksbankskommitténs arbete

2017-06-30 | Remissvar Om FI

FI avstyrker Riksbankens förslag att byta målvariabel och att införa ett variationsband på ±1 procentenhet kring inflationsmålet.

FI i Almedalen: Malin Omberg

2017-06-28 | Om FI

FI:s verksamhetsområdeschef Malin Omberg är gäst i heta stolen under rubriken Snabba pengar - ska det gå att låna via sms?, arrangerat av Sparbankerna.

FI i Almedalen: Kristina Althoff

2017-06-28 | Om FI

FI:s projektledare Kristina Althoff deltar i seminariet Framtidens pensioner avgörs nu – vems är ansvaret?, arrangerat av AP/ och PTK.

FI i Almedalen: Malin Omberg

2017-06-28 | Om FI

FI:s verksamhetsområdeschef för Konsumentskydd Malin Omberg deltar i seminariet Robotar – oberoende rådgivare eller automatiserad säljkår?, arrangerat av försäkringsförmedlaren Max Matthiessen.

FI i Almedalen: Henrik Braconier

2017-06-28 | Om FI

FI:s chefsekonom Henrik Braconier deltar i seminariet Svenska storbolagens hållbarhetsparadox, arrangerat av SPP/Storebrand.

FI i Almedalen: Kristina Althoff

2017-06-28 | Om FI

FI:s projektledare Kristina Althoff deltar i seminariet Tilltro eller misstro? Pensionssystemet ur kvinnors perspektiv, arrangerat av PTK.

FI i Almedalen: Henrik Braconier

2017-06-28 | Om FI

FI:s chefsekonom Henrik Braconier deltar i seminariet När spricker bostadsbubblan?, arrangerat av tidningen Expressen.

Laddar sidan