Resultat

2017

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Filing Mining Corp.

2017-06-26 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 335 200 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Filing Mining Corp. till Finansinspektionen.

Landshypotek Bank får föreläggande att göra rättelse

2017-06-22 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen (FI) har i samband med en undersökning av Landshypotek Bank Aktiebolag (banken) identifierat brister i en av bankens värderingsmetoder som av banken kallas för ”förenklad marknadsvärdering”. FI bedömer att värderingsmetoden inte uppfyller kraven i regelverket för säkerställda obligationer då banken inte har bedömt varje fastighet självständigt och separat. Enligt FI kan värderingsmetoden leda till värden som ligger både under och över det egentliga marknadsvärdet.

SEB får anmärkning och sanktionsavgift

2017-06-20 | Sanktioner Marknad

Skandinaviska Enskilda Banken AB får en anmärkning.  Banken ska också betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Högkullen

2017-06-19 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 245 700 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i AB Högkullen (publ) till Finansinspektionen.

Chilton Investment Company Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2017-06-15 | Sanktioner Marknad

Chilton Investment Company Limited ska betala särskild avgift på 43 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Axfood AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Särskild avgift för Kattvik Financial Services

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

Kattvik Financial Services Aktiebolag ska betala särskild avgift med 159 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 483 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Tobin Properties till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Tobin Properties till Finansinspektionen.

Första AP-fonden får avgift för sen flaggning

2017-06-09 | Sanktioner Marknad

Första AP-fonden ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor för att för sent ha anmält att fondens aktieinnehav i IAR Systems Group AB har passerat en flaggningsgräns.

Första AP-fonden får avgift för sen flaggning

2017-06-08 | Sanktioner Marknad

Första AP-fonden ska betala en sanktionsavgift på 35 000 kronor för att för sent ha anmält att fondens aktieinnehav i Arcam Aktiebolag (publ) har passerat en flaggningsgräns.

Laddar sidan