Resultat

2017

Bankernas marginal på bolån

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I december 2016 var marginalen 1,73 procent. Förra kvartalet (september 2016) var marginalen 1,67 procent.

2016

ESRB varnar åtta länder för sårbarheter på fastighetsmarknaden

2016-11-29 | ESRB Bolån Nyheter

Europeiska systemrisknämnden, ESRB, har publicerat en varning till åtta länder, däribland Sverige, om sårbarheter på fastighetsmarknaden relaterade till hushållens skulder och fastighetsprisutvecklingen.

IMF klar med sin utvärdering av den svenska finansiella sektorn

Internationella valutafonden (IMF) har under 2016 genomfört en granskning, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program) av den svenska finansiella sektorn och myndigheternas arbete med finansiell stabilitet. IMF beskriver brister och risker som har identifierats och ett antal rekommendationer om åtgärder för att ta hand om dessa.

Bankernas marginal på bolån

2016-11-14 | Bolån Statistik Nyheter

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I september 2016 var marginalen 1,67 procent. Förra kvartalet (juni 2016) var marginalen 1,57 procent.

Bankernas marginal på bolån

2016-08-23 | Bolån Statistik Nyheter

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I juni 2016 var marginalen 1,57 procent. Förra kvartalet (mars 2016) var marginalen 1,48 procent.

Amorteringskrav vid föräldraledighet

2016-05-16 | Bolån Nyheter

FI:s föreskrifter medger undantag från amorteringskravet under en begränsad tid, om det skulle uppstå särskilda skäl.

Bankernas marginal på bolån

2016-05-12 | Bolån Statistik Nyheter

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I mars 2016 var marginalen 1,48 procent. Förra kvartalet (december 2015) var marginalen 1,47 procent.

Tidsplan för amorteringskrav

I dag enades Finansutskottet om hur amorteringskravet för nya bolån ska se ut. Det blir ett undantag för nyproduktion av bostäder, men med en tidsgräns på fem år.

Bankernas marginal på bolån

2016-02-11 | Bolån Statistik Nyheter

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I december 2015 var marginalen 1,62 procent. Förra kvartalet (september) var marginalen 1,62 procent.

2015

EU-riktlinjer om bolån

2015-12-18 | Bolån Eba Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet och riktlinjer om försenad betalning och utmätning kopplade till bolån.

Laddar sidan