Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig enhet
2017-06-2617-10260UBS (LUX) Strategy SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10259Aviva InvestorsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10258Förfrågan om att arbeta som agentMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10257Goldman Sachs FundsInformation om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10256TF Distribution ABFörfrågan om regelverkKonsumentkontakt
2017-06-2617-10255SPP Pension & Försäkring AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2017-06-2617-10254Ägarprövning - Tillägg till ärende 17-8002Marknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10253Avanza Fonder ABInformation om uppdaterade faktabladMarknadsuppförandetillsyn
2017-06-2617-10252Nordax Bank AB (publ)Förfrågan om tillståndspliktBankrätt
2017-06-2617-10251Förfrågan om Titus, digital valutaKonsumentkontakt
2017-06-2617-10250Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - EXANE FINANCE S.A.Kapitalmarknadsrätt
2017-06-2617-10249HealthInvest Value FundInformation om uppdaterade faktabladMarknadsuppförandetillsyn
2017-06-2617-10248Francisco Partners Management, L.P.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10247Ägarledningsprövning - Northmill ABMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10246Ägarledningsprövning - Carnegie Investment Bank ABBankrätt
2017-06-2617-10245ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10244Handelsbanken Finans AktiebolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10243Handelsbanken Finans AktiebolagAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10242SPP Fonder ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10241Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-06-2617-10240Begäran om utlämnande av handlingKonsumentkontakt
2017-06-2617-10239Francisco Partners Management, L.P.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10238Ahlsell AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-06-2617-10237Axa World FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10236Skandia Fonder ABUnderrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10235Skandia Fonder ABAnmälan från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av EES-baserad AIF till professionella investerareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10234Klagomål -NordeaKonsumentkontakt
2017-06-2617-10233Allmänna Änke- och Pupillkassan i SverigeLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-06-2617-10232GoldenTree Loan Asset Management LPTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10231Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - FRAVIAMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10230Trilantic Capital Management L.P.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10229ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10228Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - OpenWorld plc 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10227Begäran om biträde från utlandetMarknadstillsyn
2017-06-2617-10226Nasdaq Broker Services AktiebolagUtvidgat tillståndKapitalmarknadsrätt
2017-06-2617-10223Naventi Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10222Sunshineremit ABUndantag från tillståndsplikt - betaltjänster/elektroniska pengarMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10221Folksam LO Fondförsäkrings- aktiebolag (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-06-2617-10220Nektar Asset Management ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10219Lynx Asset Management ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10218Carve Capital ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10217Brummer Multi-Strategy ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10216Max Matthiessen ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10215Bodenholm Capital ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10214Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2017-06-2617-10213Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2017-06-2617-10212Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MICROSOFT CORPORATIONKapitalmarknadsrätt
2017-06-2617-10211Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - DEUTSCHE BANK AGKapitalmarknadsrätt
2017-06-2617-10210Fora ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10209Coeli Wealth Management ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2617-10208Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Trimble Inc.Kapitalmarknadsrätt
2017-06-2617-10207Luxor Finans KommanditbolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt

Webbredaktionen

  
Laddar sidan