Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig enhet
2017-05-1917-8151ÄgarprövningBankrätt
2017-05-1917-8150Ägarledningsprövning Qliro ABBankrätt
2017-05-1917-8149ÄgarledningsprövningBankrätt
2017-05-1917-8148G5 Entertainment ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8147Stabelo 2 ABTillstånd att lämna bostadskrediter och godkännande av kreditgivares bolagsordning/stadgarMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8146Kommungaranti Skandinavien Förs. - GruppFörfrågan om rapporteringRisktillsyn försäkring
2017-05-1917-8145CPR InvestÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8144Lyxor Index FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8143CPR InvestÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8142Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit SuisseKapitalmarknadsrätt
2017-05-1917-8141Begäran om utlämnande av handlingKonsumentkontakt
2017-05-1917-8140Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknader
2017-05-1917-8139Information från marknadenMarknader
2017-05-1917-8138Oralad Management ABUnderrättelse om användning av beteckningen EuVECA/EuSEF vid marknadsföring av fonderMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8137Electrolux FörsäkringsaktiebolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-05-1917-8136Sdiptech ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8135Sdiptech ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8134IFM Investors Pty LtdTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8133ScibaseAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8132Förfrågan om kursändringKonsumentkontakt
2017-05-1917-8130Klagomål -KlarnaKonsumentkontakt
2017-05-1917-8129iShares V & VII plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8128iShares IV plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8127Goldman Sachs FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8126Wellington Management Funds (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8125UBS (LUX) Strategy SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8124Sparbanken Lidköping ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2017-05-1917-8123Wellington Management Funds (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8122Lantmännen Finans ABAnmälan om regelansvarigTillsyn medelstora och små banker
2017-05-1917-8121ICA Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-05-1917-8120LCC Trans-Sending LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet-LCC Trans-Sending Limited 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8119Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2017-05-1917-8118Ethos FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet-2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8117Länsförsäkringar JönköpingAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringsrätt
2017-05-1917-8116Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)ESMA-arbetsgrupp om IT-styrning-(ESMA ITMG) - årsakt 2017IT
2017-05-1917-8115Cash Flows Europe LimitedGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag -CashFlows Europe Limited 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8114Begäran om utlämnande av handlingKonsumentkontakt
2017-05-1917-8113Nasdaq Stockholm AktiebolagHandelsstoppProspekt och redovisning
2017-05-1917-8112Skanska ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8111Eltel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8110Eltel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8109Eltel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8108Eltel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8107Eltel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8106Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8105Tidaholms SparbankGodkännande av ändring i reglementeBankrätt
2017-05-1917-8104Sveriges RiksbankRemiss - Byte av målvariabel och introduktion av variationsband"Finansiell stabilitet
2017-05-1917-8103Eltel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8102Nordea Fund of FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8101Eltel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8100Björn Borg ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8099Klagomål - NordeaKonsumentkontakt
2017-05-1917-8098Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Swedbank Robur Etik BalanseradMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8097FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som samordnare till område Administration (stab)HR
2017-05-1917-8096FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som junior finansinspektör, avdelningen Tillsyn medelstora och små banker, område BankHR
2017-05-1917-8095Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Swedbank Robur Etik StiftelseMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8094Coeli Frontier Markets ABAnmälan om uppdragsavtalMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8093Ratos ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8092Addtech ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-1917-8091FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som riskexpert till avdelningen Kredit- och operativa risker, område BankHR
2017-05-1917-809024Money Payments AB (Publ)Anmälan av ombud för betaltjänsterMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8089FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som systemförvaltare till avdelningen RapporteringHR
2017-05-1917-8088ÄgarledningsprövningBankrätt
2017-05-1917-8087Förfrågan om regelverkBankrätt
2017-05-1917-8086Angelr ABUndantag från tillståndsplikt - betaltjänster/elektroniska pengarMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8085ÄgarledningsprövningFörsäkringsrätt
2017-05-1917-8084ORIASGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag- 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8083Förfrågan om blanco-krediterKonsumentkontakt
2017-05-1917-8082Klagomål - om att bli nekad kontoKonsumentkontakt
2017-05-1917-8081Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Prognos anslag 2:4 krisberedskap 2017Stöd och säkerhet
2017-05-1917-8080ÄgarledningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8079Handelsbanken FundsAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8078Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigtLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-05-1917-8077Danske Invest Management A/SAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
2017-05-1917-8076Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsföreningInformation om utläggning av riskkontrollFörsäkringsrätt
2017-05-1917-8075Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse InternationalKapitalmarknadsrätt
2017-05-1917-8074Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse InternationalKapitalmarknadsrätt
2017-05-1917-8073Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse InternationalKapitalmarknadsrätt
2017-05-1917-8072Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2017-05-1917-8071Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-05-1917-8070Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-05-1917-8069Förfrågan om bankavgifterKonsumentkontakt
2017-05-1917-8068Förfrågan om bolånKonsumentkontakt
2017-05-1917-8067Förfrågan om bestridande av avtalKonsumentkontakt
2017-05-1917-8066Förfrågan om insättningsgarantiKonsumentkontakt
2017-05-1917-8065Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - F. van Lanschot Bankiers N.V.Kapitalmarknadsrätt
2017-05-1917-8064Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2017-05-1917-8063Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning

Webbredaktionen

  
Laddar sidan