Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2017-11-2117-19842Carl FrostellTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19841Qliro Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-11-2117-19840Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-11-2117-19839Pandox AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-11-2117-19838BTS Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-11-2117-19837Parans Solar Lighting ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-11-2117-19836Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19835ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19834ICA Banken ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2017-11-2117-19833IQ Assurance ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19832Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-11-2117-19831FinansinspektionenInternt regelverk - Aktiva åtgärder mot diskriminering 2018HR
2017-11-2117-19830Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2017-11-2117-19829Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19828Nicholas WikmanTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19827Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2017-11-2117-19826Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-11-2117-19825Handelsbanken Finans AktiebolagLedningsprövningBankrätt
2017-11-2117-19824Rapport om väsentlig händelseBankrätt
2017-11-2117-19823Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-11-2117-19822Förfrågan om binära optionerKonsumentkontakt
2017-11-2117-19821Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-11-2117-19820Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-11-2117-19819Söderberg & PartnersFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19818Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-11-2117-19817Klagomål - KlarnaKonsumentkontakt
2017-11-2117-19816Advokatfirman DelphiFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19815HealthInvest Partners ABAnmälan om uppdragsavtalMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19814IPM Informed Portfolio Management AktiebolagUnderrättelse om filialetablering inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19813Estea ABAnmälan om uppdragsavtalMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19812Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-11-2117-19811ICA Banken ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2017-11-2117-19810Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19809Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19808Dalakraft ABFörhandsbesked - försäkringsrörelseFörsäkringsrätt
2017-11-2117-19807Handelsbanken Finans AktiebolagBeräkning av kapitalkrav för kreditriskBankrätt
2017-11-2117-19806FinansinspektionenRiskanalys av betalningar - år 2017Ekonomi
2017-11-2117-19805Handelsbanken Finans AktiebolagBeräkning av kapitalkrav för kreditriskBankrätt
2017-11-2117-19804BokföringsnämndenÖverenskommelse om administrativa tjänsterEkonomi
2017-11-2117-19803OPR FinanceInformation om ändringar i verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2017-11-2117-19802Fördjupad analys – GruppsolvensFörsäkringstillsyn
2017-11-2117-19801Stabelo ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-11-2117-19800Förfrågan om bolag/produkt -Assistansbolaget FörsäkringKonsumentkontakt
2017-11-2117-19799RiksbankenRiksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulderMakroanalys
2017-11-2117-19798Mohammad TakiTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19797Selahaddin BozkurtTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19796Capmill Consulting ABFörfrågan om regelverkKonsumentkontakt
2017-11-2117-19795Förfrågan om regelverkBankrätt
2017-11-2117-19794Swedbank Robur Fonder ABTillstånd att lägga samman värdepappersfondMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19793ScandidosFörfrågan om regelverkKonsumentkontakt
2017-11-2117-19792Shadlee IsmailTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19791Olov Daniel HjertTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19790Magnus FockTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19789David LavrödTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19788Strukturinvest Fondkommission (FK) ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2017-11-2117-19787-[MAKULERAD]-
2017-11-2117-19786Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-11-2117-19785Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
2017-11-2117-19784Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19783Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19782Carl Jonas Anders GyllenkrookTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19781MANNHEIMER SWARTLINGFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2017-11-2117-19780Region BlekingeFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19779Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19778Förfrågan om regelverkMarknadstillsyn
2017-11-2117-19777db x-trackersÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19776BMO Investments II (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19775Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19774Bank of Lithuania, LitauenÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - UAB Pervesk 2007/64/EC 2009/110/ECMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19773Klagomål - 24 Money sparKonsumentkontakt
2017-11-2117-19772PwCFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19771Nasdaq Stockholm AktiebolagUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19770Karnov Group Sweden ABFörlängning av avtal om webbaserade rättsdatabastjänsterJuridisk samordning
2017-11-2117-19769UPSALA JURIDISKA BYRÅFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19768Klagomål - KontantbetalningKonsumentkontakt
2017-11-2117-19767Klagomål - BegreppKonsumentkontakt
2017-11-2117-19766Pensionera förmedling i Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19765Jesper ForsbergTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19764Förfrågan om amorteringskravKonsumentkontakt
2017-11-2117-19763Solvento ConsultingFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19762Klagomål - Använda termerKonsumentkontakt
2017-11-2117-19761Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Aon Austria GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19760Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ALFINUM Strategische Finanzplanung GmbH & Co KG 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19759Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
2017-11-2117-19758AlphaCore Fonder ABAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19757Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-11-2117-19756Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-11-2117-19755Rapport om väsentlig händelseFörsäkringstillsyn
2017-11-2117-19754Carl Louis Gustaf Carlsson FalleniusTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-11-2117-19753Alex MinuiTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt

Webbredaktionen


Laddar sidan