Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-01-1818-1512Silentium Västerås ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1500Max Matthiessen ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1433Compricer ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1515Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Société GénéraleKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1514Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - The Goldman Sachs Group, IncKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1513Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Société GénéraleKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1511Förfrågan om försäkringsbolagKonsumentkontakt
2018-01-1818-1510Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)HandelsstoppKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1509Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KBFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1508Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1507Förfrågan om amorteringskravetKonsumentkontakt
2018-01-1818-1506Wesslau Söderqvist AdvokatbyråFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1505Förfrågan om 24 Money SparKonsumentkontakt
2018-01-1818-1504E. Öhman J:or Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Öhman RealräntefondMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1503Klagomål - NordeaKonsumentkontakt
2018-01-1818-1502Förfrågan om omvärdering av renoverat husKonsumentkontakt
2018-01-1818-1501Klagomål -SwedbankKonsumentkontakt
2018-01-1818-1499Information om verksamhetenTillsyn stora banker
2018-01-1818-1498Förfrågan om kundombudsmanKonsumentkontakt
2018-01-1818-1497Statistiska centralbyrån (SCB)Enkät - Kortperiodisk sysselsättningsstatistikEkonomi
2018-01-1818-1496Förfrågan om amorteringskravetKonsumentkontakt
2018-01-1818-1495Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Winter Financial Services Ltd - 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1494Carnegie Investment Bank ABGranskning av återhämtningsplanTillsyn medelstora och små banker
2018-01-1818-1493FinansinspektionenLedigförklarande av visstidsanställning som kommunikatör till staben KommunikationHR
2018-01-1818-1492Nasdaq Clearing AktiebolagLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1491Embassy of Sweden EstlandInformation om verksamhetMarknadsuppförandetillsyn
2018-01-1818-1490FinansinspektionenBeredskap, utlagd IT-verksamhet och cyberriskerRisktillsyn försäkring
2018-01-1818-1489RiksrevisionenGranskningsrapport - Finansiell stabilitet - makrotillsyn på rätt sätt?Finansiell stabilitet
2018-01-1818-1488SACO och ST vid FinansinspektionenMBL-samverkan på Finansinspektionen - årsakt 2018HR
2018-01-1818-1487SMHI - Sveriges meterologiska och hydrologiska institutBeredskapssamarbete - Utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat 2018Finansiell stabilitet
2018-01-1818-1486Information från marknadenMarknadstillsyn
2018-01-1818-1485Bluestep Bank AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2018-01-1818-1484Commissariat aux Assurances, LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Unicredit Luxembourg S.A. 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1483Skanska ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-01-1818-1482BlackRock Strategic FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1481Klagomål - Collector BankKonsumentkontakt
2018-01-1818-1480Wikström MagnusFörfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1479Byggmax Group AB publAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-01-1818-1478Klagomål - KlarnaKonsumentkontakt
2018-01-1818-1477Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1476Bong ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-01-1818-1475BolagsverketRemiss - Möjlighet till yttrande avseende tillstånd att bli registrerad som inteckningsbrevshavareFinansiell stabilitet
2018-01-1818-1474Klagomål på Ari FarmKonsumentkontakt
2018-01-1818-1473Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1472FinansinspektionenKvartalsbeslut om kontracykliskt buffertvärdeFinansiell stabilitet
2018-01-1818-1471Förfrågan om PensionsmyndighetenKonsumentkontakt
2018-01-1818-1470db x-trackers IIInformation om verksamhetMarknadsuppförandetillsyn
2018-01-1818-1469Nyström JacobBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1468Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)ESMA kommitté för bolagsrapportering CRSC - årsakt 2018Prospekt och redovisning
2018-01-1818-1467Alto Capital IVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1466Swedbank ABAnmälan om verksamhet som systematisk internhandlareMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1465Klagomål - Billebro EventureKonsumentkontakt
2018-01-1818-1464RightCard Payment Services LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1463Bluestep Bank AB (publ)Information om verksamheten – årsakt 2018Tillsyn medelstora och små banker
2018-01-1818-1462Deutsche Invest IÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1461Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)ESMA legalt nätverk- årsakt 2018Kapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1460Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1459FinansinspektionenUtvärdering av tillståndsärenden enligt tillståndsprocessenKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1458Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienTillsynskollegium för LIBOR Supervisory CollegeInfrastrukturtillsyn
2018-01-1818-1457FinansinspektionenUtvärdering av tillståndsärenden enligt sanktionsprocessenKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1456Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - J O Hambro Capital Management Limited - 2014/65/ECMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1455Förfrågan om starta bolagKonsumentkontakt
2018-01-1818-1454Förfrågan om tillståndKonsumentkontakt
2018-01-1818-1453Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1452Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1451Landshypotek Bank AktiebolagMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2018-01-1818-1450Förfrågan om att starta bolagKonsumentkontakt
2018-01-1818-1449Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1448Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1447E. Öhman J:or Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1446Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1445Avtal om tjänsteman i beredskap (TIB)HR
2018-01-1818-1444Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1443Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1442Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1441Eltel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-01-1818-1440HANZA Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-01-1818-1439Verisec AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-01-1818-1438Oncology Venture ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-01-1818-1437Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1436Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1435Brummer Multi-Strategy ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - BMS MasterMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1434Brummer Multi-Strategy ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - BMS EuroMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1432Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1431Förfrågan om PRIIP-förordningenMarknadsuppförandetillsyn
2018-01-1818-1430Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1429Brummer Multi-Strategy ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - BMS 2xLMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1428Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1427Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1426Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1425Brummer Multi-Strategy ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - BMS UtdelandeMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1424Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1423Brummer Multi-Strategy ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - BMS NOKMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1422Förfrågan om LEIKonsumentkontakt
2018-01-1818-1421Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1420Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2018-01-1818-1419Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1418Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringsrätt
2018-01-1818-1417Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1416Brummer Multi-Strategy ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - BMSMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1415Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1414Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1413Trustly Group ABInformation om verksamhetenMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1412Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1411Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-01-1818-1410Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1409Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA arbetsgrupp om styrning och ersättning - årsakt 2018Bankrätt
2018-01-1818-1408Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1407Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1406Förfrågan om 24 MoneyKonsumentkontakt
2018-01-1818-1405Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1404Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1403Lapierre ChristopherFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1402Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1401Svenska Handelsbanken ABInformation om verksamheten - årsakt 2018Penningtvätt
2018-01-1818-1400Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1399Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1398Baselkommittén för banktillsynInternationell samarbetsgrupp PDG – årsakt 2018Kapital och redovisning
2018-01-1818-1397Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1396Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1395Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1394Stadshypotek ABTillsyn säkerställda obligationer 2018 Länsförsäkringar HypotekBankanalys
2018-01-1818-1393Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1392Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1391Stadshypotek ABTillsyn säkerställda obligationer 2018 StadshypotekBankanalys
2018-01-1818-1390-[MAKULERAD]-
2018-01-1818-1389Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1388Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2018-01-1818-1387Klagomål - KivraKonsumentkontakt
2018-01-1818-1386Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1385Treppides & Co LtdFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1384ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1383ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1382Direktupphandling av LinkedInHR
2018-01-1818-1381Förfrågan om SPVKonsumentkontakt
2018-01-1818-1380Skurups SparbankMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2018-01-1818-1379Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppförandetillsyn
2018-01-1818-1378FinansinspektionenInternt regelverk - Organisation- och beslutsordning för FinansinspektionenJuridisk samordning
2018-01-1818-1377Förfrågan om att skicka pengar till LiberiaKonsumentkontakt
2018-01-1818-1376FinansinspektionenInternt regelverk - Arbetsordning för FinansinspektionenJuridisk samordning
2018-01-1818-1375BolagsverketInformation om bolagMarknadsuppförandetillsyn
2018-01-1818-1374Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-01-1818-1373Förfrågan om 24moneyKonsumentkontakt
2018-01-1818-1372Förfrågan om sanktionsavgifterKonsumentkontakt
2018-01-1818-1371Klagomål - NordeaKonsumentkontakt
2018-01-1818-1370Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-01-1818-1369Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning

Webbredaktionen


Laddar sidan