Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig enhet
2017-04-2717-6849Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2017-04-2717-6848Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2017-04-2717-6847Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) Tillägg - Credit Suisse AG acting through its London BranchKapitalmarknadsrätt
2017-04-2717-6846Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-04-2717-6845Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) Tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-04-2717-6844Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Credit Suisse AG acting through its London BranchKapitalmarknadsrätt
2017-04-2717-6843Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
2017-04-2717-6842ClearOn ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6841FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som jurist (vikariat) till avdelning Bankrätt, område BankHR
2017-04-2717-6840FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som jurist till avdelningen Försäkringsrätt, område FörsäkringHR
2017-04-2717-6839FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som projektledare till avdelningen Rapportering, område AdministrationHR
2017-04-2717-6838Artisan Partners Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6837Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES FUND III SCS 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6836Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AG 2017-04-25Prospekt och redovisning
2017-04-2717-6835Merrill Lynch Investment SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6834Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringsrätt
2017-04-2717-6833Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - MELCHIOR SELECTED TRUST 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6832Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknader
2017-04-2717-6831Ägarledningsprövning - ICA Försäkring ABBankrätt
2017-04-2717-6830NREP ABAnmälan av fondbolag/AIF-förvaltare om uppdragsavtal för annan att utföra visst arbete eller vissa funktionerMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6829Södra Dalarnas SparbankGodkännande av ändring i reglementeBankrätt
2017-04-2717-6828ISEC Services ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Zensum TryggMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6827FinansinspektionenBeslut - beslutsordning för området AdministrationAdministration
2017-04-2717-6826Begäran om biträde från utlandetMarknader
2017-04-2717-6825Axa World FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6824Rapport om väsentlig händelseFörsäkringstillsyn
2017-04-2717-6823Rapport om väsentlig händelseFörsäkringstillsyn
2017-04-2717-6822Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - APPIA ART & ASSURANCE 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6821Förfrågan om bolag/produktKonsumentkontakt
2017-04-2717-6820Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - AELIA ASSURANCES 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6819Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Eris FX Limited 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6818Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Moorwand Ltd 2007/64/EC 2009/110/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6817Heptagon Fund PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6816Candriam QuantÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6815T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6814Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-04-2717-6813SPP Pension & Försäkring AB (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-04-2717-6812ERV Försäkringsaktiebolag (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-04-2717-6811Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2017-04-2717-6810Klagomål - NordeaKonsumentkontakt
2017-04-2717-6809HSB Sydost Ekonomisk föreningLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6808SonetelFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2017-04-2717-6807Klagomål - FörsäkringsbolagKonsumentkontakt
2017-04-2717-6806Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienInformation om gränsöverskridande verksamhet - adressändring för Global Investment Solutions LimitedMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6805Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6804ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6803Magnolia Bostad ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2717-6802Wallenstam ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2717-6801Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6800Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - AFX CAPITAL MARKETS LTD 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6799Investor ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2717-6798Förfrågan om regelverkMarknads- och likviditetsrisker
2017-04-2717-6797Skandiabanken Aktiebolag (publ)LedningsprövningBankrätt
2017-04-2717-6796Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6795Flood Herslow Holme Advokatbyrå ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2017-04-2717-6794Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandFörfrågan om bolag och personerKonsumentkontakt
2017-04-2717-6793Merrill Lynch Investment SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6792Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - UK Counting House Ltd 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6791ISEC Services ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Humle FondSelectMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6790Goldman SachsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6789Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2017-04-2717-6788Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2017-04-2717-6787Beslut om godkännande av prospekt – aktierProspekt och redovisning
2017-04-2717-6786Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2017-04-2717-6785Czech National Bank (CNB), TjeckienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Jan Kieč 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2717-6784Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-04-2717-6783Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - J.P. Morgan Structured Products B.V.Kapitalmarknadsrätt
2017-04-2717-6782-[MAKULERAD]-

Webbredaktionen

  
Laddar sidan