Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-02-2018-3801Swedbank Robur Fonder ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3800SEB Investment Management ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3799Akka Egendom ABTillstånd att lägga samman värdepappersfond/specialfond/mottagarfondMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3798Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2018-02-2018-3797SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3796Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - ANZ Bank New Zealand LimitedKapitalmarknadsrätt
2018-02-2018-3795Begäran om biträde från utlandetMarknadstillsyn
2018-02-2018-3794Förfrågan om regelverkBankrätt
2018-02-2018-3793BeredskapssamarbeteStöd och säkerhet
2018-02-2018-3792Zeres Capital ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3791Förfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2018-02-2018-3790Klagomål - HandelsbankenKonsumentkontakt
2018-02-2018-3789Avanza Fonder ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3788Max Mitteregger Kapitalförvaltning ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3787Navigera ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3786KammarkollegietEnkät - Förstudie rörande ljuskällorEkonomi
2018-02-2018-3785Serviced Platform SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3784Förfrågan om finansieringKonsumentkontakt
2018-02-2018-3783Klagomål - NordeaKonsumentkontakt
2018-02-2018-3782Enligt sändlistaAnmälan om övergångsregler i kapitaltäckningen avseende IFRS9Kapital och redovisning
2018-02-2018-3781GO UCITS ETF Solutions plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3780Northmill ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3779Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-02-2018-3778Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3777Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3776Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
2018-02-2018-3775Förfrågan om bankräntaKonsumentkontakt
2018-02-2018-3774Kåpan pensioner försäkringsföreningÄndring av styrelse/vd/firmatecknare/revisorFörsäkringsrätt
2018-02-2018-3773OMEO FINANCIAL CONSULTINGFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3772BTS Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-02-2018-3771SciBase Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-02-2018-3770BioArctic ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-02-2018-3769Länsförsäkring KronobergLedningsprövningFörsäkringsrätt
2018-02-2018-3768Spiltan Fonder ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3767Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-02-2018-3766Mangold Fondkommission ABTillstånd att registreras som förvaltareMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3765InternrevisionsrapportInternrevision
2018-02-2018-3764ClearOn ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3763Förfrågan om regelverkMarknadstillsyn
2018-02-2018-3762Anmälan om misstänkt regelöverträdelseMarknadstillsyn
2018-02-2018-3761Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2018-02-2018-3760HSB Uppsala ek.för.LedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3759SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3758Gradén Mattsson Finans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3757Teamledarna & Company AktiebolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3756AalundEnkät - PR Barometer Samhälle 2017Kommunikation
2018-02-2018-3755Baring Alpha Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3754Förfrågan om kontokortKonsumentkontakt
2018-02-2018-3753Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DFI EUROPEAN VALUE-ADD FUND 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3752Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
2018-02-2018-3751Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)ESMA-arbetsgrupp om om företagsfinansiering, undergrupp prospekt – årsakt 2018Prospekt och redovisning
2018-02-2018-3750Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3749Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3748Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-8985Kapitalmarknadsrätt
2018-02-2018-3747PayEx Sverige ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2018-02-2018-3746Statistiska centralbyrån (SCB)Enkät - Kortperiodisk sysselsättningsstatistik - Januari 2018Ekonomi
2018-02-2018-3745Begäran om utlämnande av handlingKonsumentkontakt
2018-02-2018-3744FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som riskexpert till avdelningen Kredit- och operativa risker, område BankHR
2018-02-2018-3743WorldQuant, LLCÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 16-4010Kapitalmarknadsrätt
2018-02-2018-3742FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som analytiker till avdelningen Rapportering, område AdministrationHR
2018-02-2018-3741Nordax Bank AB (publ)Information om verksamheten - årsakt 2018Tillsyn medelstora och små banker
2018-02-2018-3740Klagomål - Real Holding PrefKonsumentkontakt
2018-02-2018-3739RAM (Lux) Systematic FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3738Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3737iShares IV plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3736Klagomål - ForexKonsumentkontakt
2018-02-2018-3735Avanza Fonder ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3734FCG Fonder ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3733Catella Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-02-2018-3732Klagomål - KlarnaKonsumentkontakt
2018-02-2018-3731Förfrågan om Monark Finans ABKonsumentkontakt
2018-02-2018-3730Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - EUROMEZZANINE CONSEILMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3729Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3728Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
2018-02-2018-3727Senzime ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-02-2018-3726Pareto SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-02-2018-3725Brinova Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-02-2018-3724T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt

Webbredaktionen


Laddar sidan