Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Insynsregistret kommer att vara stängt på grund av underhåll onsdag den 17 maj klockan 8–12 samt torsdag den 18 maj klockan 8–10.

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Registret uppdateras löpande vart efter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Inrapporterade transaktioner är sökbara efter utgivare, person i ledande ställning, transaktionsdatum samt publiceringsdatum.

Insynsregistret

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer   Telefontid vard. 9–11
Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan