FFFS 2014:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse

Gäller från 2014-04-01 , ändring av FFFS 2007:16

Sammanfattning

Ändringen innebär att bestämmelserna i 6 och 9 kap. inte ska tillämpas av kreditinstitut som bedriver värdepappersrörelse. Därutöver förtydligas vilken information ett värdepappersbolag samt ett kreditinstitut som bedriver värdepappersrörelse ska lämna in vid en ansökan om tillstånd. ändr. 2014:2

Dokument

Laddar sidan