FFFS 2015:22

Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Gäller från 2015-12-25

Sammanfattning

Föreskrifterna anger eurokurs för försäkringsområdet. Föreskrifterna används för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Föreskrifterna hänvisar till den eurokurs för den sista dagen i oktober som varje år publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Publicerade eurokurser

1 euro motsvarar 9,3866 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2015 (EUT 2015/C 362/05, 31 oktober 2015).

Dokument

Läs mer

Laddar sidan