Diary registerAdvanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
6/29/202222-18446-[MAKULERAD]-
6/29/202222-18445-Ägarledningsprövning - Dina ABTillstånd
6/29/202222-18444-Ägarledningsprövning - Gar-Bo Försäkring ABTillstånd
6/29/202222-18443NREP ABAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18442Dina Försäkring ABInformation om upphörande av uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/29/202222-18441Länsförsäkringar ÄlvsborgAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/29/202222-18440Celina Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
6/29/202222-18439-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18438Länsförsäkringar JämtlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/29/202222-18437Sparbanken i KarlshamnÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
6/29/202222-18436-Ägarledningsprövning - AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)Tillstånd
6/29/202222-18435SBAB Bank AB (publ)LedningsprövningTillstånd
6/29/202222-18434If Skadeförsäkring AB (publ)Intyg avseende verksamhetstillståndFörsäkringsrätt
6/29/202222-18433JustitiedepartementetRemiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EUJuridisk samordning
6/29/202222-18432Länsförsäkringar GotlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/29/202222-18431Länsförsäkringar GotlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/29/202222-18429AC Försäkringskonsult ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
6/29/202222-18428-Klagomål - självriskelimineringsproduktKonsument
6/29/202222-18427-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18426HealthInvest Partners ABLedningsprövningTillstånd
6/29/202222-18425-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18424UBS (LUX) Strategy SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18423Finansinspektionen, FinlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Mandatum Asset Management OyTillstånd
6/29/202222-18422Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18421Bohuslänska Strandlägenas BrandförsäkringsföreningAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/29/202222-18420Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - PEMBERTON STRATEGIC CREDIT FUND III SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18419MFEX Mutual Funds Exchange ABAnmälan om uppdragsavtalUppförandetillsyn
6/29/202222-18418Humble Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18417MFEX Mutual Funds Exchange ABAnmälan om uppdragsavtalUppförandetillsyn
6/29/202222-18416EQT Treasury ABLedningsprövningTillstånd
6/29/202222-18415Lyxor Newcits Irl II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18414ICA Banken ABFörfrågan om regelverkBankrätt
6/29/202222-18413NCC-koncernens PensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
6/29/202222-18412-Klagomål - nekade bankkontonKonsument
6/29/202222-18411-Ledigförklarande av anställning som administratör på staben Styrning och verksamhetsstödHr
6/29/202222-18410Fundler Pension ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
6/29/202222-18409Fundler ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
6/29/202222-18408-ÄgarledningsprövningTillstånd
6/29/202222-18407-Klagomål - ICA-bankenKonsument
6/29/202222-18406Bigbank AS Sverige FilialFörfrågan om regelverkBankrätt
6/29/202222-18405BNP Paribas FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18404S.P. Svensson Stockholm ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
6/29/202222-18403Smoltek Nanotech Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18402-ÄgarledningsprövningTillstånd
6/29/202222-18401Marginalen Bank BankaktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
6/29/202222-18400Brunskogs FörsäkringsbolagAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/29/202222-18399-Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
6/29/202222-18398-Ägarledningsprövning - Worldline Sweden ABTillstånd
6/29/202222-18397Storebrand Fonder ABLedningsprövningTillstånd
6/29/202222-18396Franklin Templeton Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18395Consensus Asset Management AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalUppförandetillsyn
6/29/202222-18394Gapwaves ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18393-Beredskapsplanering - utredningStöd och säkerhet
6/29/202222-18392Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GLOBAL REAL ESTATE DEBT PARTNERS - FUND III (UK) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18391S&P Insurance Advisory ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
6/29/202222-18390-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18389Post- och telestyrelsenSamordning av kontanttillsynenBanktillsyn
6/29/202222-18388-Fördjupad analys - Uppföljning Eiopa stresstest 2021Risktillsyn försäkring
6/29/202222-18387FCG Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18386-ÄgarledningsprövningTillstånd
6/29/202222-18385-DirektupphandlingStöd och säkerhet
6/29/202222-18384-Ledigförklarande av anställning som finansinspektörer på avdelning Infrastrukturtillsyn, verksamhetsområde Marknader.Hr
6/29/202222-18383-Ledigförklarande av anställning som jurist på avdelning Marknadstillsyn, verksamhetsområde Marknader.Hr
6/29/202222-18382EnergimyndighetenÅrsakt StyrelStöd och säkerhet
6/29/202222-18381Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Uppdatering om huruvida Stibor är ett kritiskt referensvärde, skriftlig bedömningMarknadsanalys och policy
6/29/202222-18380Tele2 Sverige ABFörlängning av avtal med diarienummer 20-20769It-drift
6/29/202222-18379-Ledigförklarande av anställning som ekonomichef på avdelning Ekonomi, verksamhetsområde Styrning och verksamhetsstöd.Hr
6/29/202222-18378Pulsen ABFörlängning av avtal med diarienummer 18-8107It-drift
6/29/202222-18377PineBridge Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18376-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18375-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18374-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18373Evangeliska Frikyrkans PensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
6/29/202222-18372Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EXT LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18371Brown Advisory Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18370Lyxor SEB Umbrella plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18369iShares III plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18368-Förfrågan om FI:s autosvarKonsument
6/29/202222-18367Lyxor Investment Strategies plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18366-Klagomål - SwedbankKonsument
6/29/202222-18365-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
6/29/202222-18364-Förfrågan om husköpKonsument
6/29/202222-18363JAT Capital Management LPTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18362BlackRock Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18361-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/29/202222-18360Alzecure PharmaAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18359Lyxor Newcits Irl II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18358-Förfrågan om bankernas kalkylräntaKonsument
6/29/202222-18357Goldman Sachs Funds IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18356-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18355JordbruksverketSamordning av Aktörsnätverket för frivilliga försvarsorganisationer & frivilligaStöd och säkerhet
6/29/202222-18354Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Nomura Financial Products Europe GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18353Central Bank of Ireland, IrlandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Axa Travel Insurance Limited 2016/97/EUTillstånd
6/29/202222-18352Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL) 2015/2366/EUBankrätt
6/29/202222-18351GPX Medical ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18350Commissariat aux Assurances, LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - AIG Europe S.A. - Sweden BranchFörsäkringsrätt
6/29/202222-18349Lyxor Funds Solutions S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18348-Klagomål - RiksnetKonsument
6/29/202222-18347Catena ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18346Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - WHITEHORSE EUROPE LEVERED DIRECT LENDING FUND II, SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18345Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HINES EUROPEAN PROPERTY PARTNERS FEEDER FCP-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18344-Klagomål - SEBKonsument
6/29/202222-18343Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - CPR INVEST 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18342-Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
6/29/202222-18341-Klagomål - NordeaKonsument
6/29/202222-18340-Klagomål - Svea BankKonsument
6/29/202222-18339Lendinvest S.C.A. SICAV-RAIFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18338Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HINES EUROPEAN PROPERTY PARTNERS SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18337Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Nomura Financial Products Europe GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18336InfraCom Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18335Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - FIVE ARROWS SECONDARY OPPORTUNITIES VI SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18334EasyFill AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18333-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18332H & M Hennes & Mauritz ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18331-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18330-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18329Interactive AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18328-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18327-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18326Permascand Top Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18325-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18324-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18323-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18322SaltX Technology Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18321-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18320-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18319-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
6/29/202222-18318Bio-Works Technologies ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18317Mentice ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18316Goldcup 30902 ABInformation om offentligt uppköpserbjudandeMarknadstillsyn
6/29/202222-18315-Klagomål - Emrys FinanceKonsument
6/29/202222-18314Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Société Générale EffektenGmbHMarknadstillsyn
6/29/202222-18313-Förfrågan om fastighetsbolagKonsument
6/29/202222-18312Janus Henderson Capital Funds plcAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18311Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
6/29/202222-18310CPR Silver AgeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18309Central Bank of Ireland, IrlandInformation om gränsöverskridande verksamhet - North American Infrastructure Strategy 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18308Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeInformation om gränsöverskridande verksamhet - Jolt IV Late Growth Crossover 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18307Central Bank of Ireland, IrlandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Cheyne Capital SMC Limited 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18306-Revisors rapporteringUppförandetillsyn
6/29/202222-18305Sala SparbankGodkännande av ändring i reglementeBankrätt
6/29/202222-18304-Revisors rapporteringBanktillsyn
6/29/202222-18303Maiden General Försäkrings ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/29/202222-18302Evident Life Försäkring ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/29/202222-18301Degroof Petercam Asset Management SAÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18300Beijer Alma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18299Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CATHAY LEDGER ECOSYSTEM FUND S.L.P. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/29/202222-18298Goldcup 100890 ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetTillstånd
6/29/202222-18297Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL) 2015/2366/EUBankrätt
6/29/202222-18296Hemply Balance Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/29/202222-18295-Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn

Laddar sidan