Om FI:s fintech-uppdrag

Finansinspektionen fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda hur FI kan möta de frågeställningar och behov som kan uppkomma för företag som arbetar med att ta fram nya innovativa, finansiella tjänster.

FI ska ta fram en rapport med följande innehåll:

  • En kartläggning av de aktörer som erbjuder nya innovativa finansiella tjänster på den svenska finansmarknaden.
  • En redogörelse för de frågeställningar och behov som finns bland aktörerna.
  • En redogörelse för vilka åtgärder FI kan vidta för att möta de behov som aktörerna har.
  • En identifiering av vilka regler som behövs.

FI ska genomföra uppdraget i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och andra relevanta myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 1 december 2017.

Mejla fintech@fi.se om du har frågor om FI:s fintech-uppdrag.

Läs mer

Senast granskad: 2017-05-16
Laddar sidan