Finansiella konglomerat

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Rapportera till FI.

Rapporteringstidpunkterna framgår av rapporteringskalendrarna nedan.
Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

Rapporteringskalender 2023

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

FI tillhanda Rapport Referensdag Regelverk
Mars
31 Betydande riskkoncentrationer inom finansiella konglomerat (F20102) 2022-12-31 FFFS 2011:26
31 Betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat (F20202) 2022-12-31 FFFS 2011:26
31 Kapitalbas och kapitalkrav för finansiella konglomerat (F20301) 2022-12-31 FFFS 2011:26

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2022-11-23