Konsumentkreditinstitut

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Rapportera till FI.

Rapporteringstidpunkterna framgår av rapporteringskalendrarna nedan.
Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

Rapporteringskalender 2023

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regelverk
Februari
20* Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2022-12-31 FFFS 2014:8
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2022-12-31 FFFS 2017:11
April
30 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2023-03-31 FFFS 2014:8
Augusti
10 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2023-06-30 FFFS 2014:8
Oktober
31 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2023-09-30 FFFS 2014:8

*) Gäller om konsumentkreditinstitutet har räkenskapsår jan-dec

Konsumentkreditinstitut med brutet räkenskapsår
Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Konsumentkreditinstitut som inte har årsbokslutsdag 2022-12-31 ska alltså lämna kvartalsrapport för period 2022-12 till Finansinspektionen senast 2023-01-31.

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2022-11-23