Konsumentkreditinstitut

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalender 2022

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
20* Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2021-12-31 FFFS 2014:8
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2021-12-31 FFFS 2017:11
April
30 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2022-03-31 FFFS 2014:8
Augusti
10 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2022-06-30 FFFS 2014:8
Oktober
31 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2022-09-30 FFFS 2014:8

*) Gäller om konsumentkreditinstitutet har räkenskapsår jan-dec.

Konsumentkreditinstitut med brutet räkenskapsår

Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Konsumentkreditinstitut som inte har årsbokslutsdag 2021-12-31 ska alltså lämna kvartalsrapport för period 2021-12 till Finansinspektionen senast 2022-01-31.

Rapporteringskalender 2021

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
20* Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2020-12-31 FFFS 2014:8
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31 FFFS 2017:11
April 
30 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2021-03-31 FFFS 2014:8
Augusti
10 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2021-06-30 FFFS 2014:8
Oktober
31 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2021-09-30 FFFS 2014:8

*) Gäller om konsumentkreditinstitutet har räkenskapsår jan-dec

Konsumentkreditinstitut med brutet räkenskapsår

Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Konsumentkreditinstitut som inte har årsbokslutsdag 2020-12-31 ska alltså lämna kvartalsrapport för period 2020-12 till Finansinspektionen senast 2021-01-31.

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2022-01-05
Laddar sidan