Blanketter

FI:s blanketter

  • Anmälan säkerhetskänslig verksamhet
  • Anmälan om att den säkerhetskänsliga verksamheten upphört
  • Underrättelse om signalskyddschef
  • Begäran om beslut om placering i säkerhetsklass
  • Bekräftelse på genomförd lämplighetsbedömning samt inhämtat samtycke till registerkontroll
  • Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal
  • Anmälan om samråd vid säkerhetsskyddsavtal
  • Anmälan om samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom
  • Anmälan om samråd inför överlåtelse av aktier och andelar av säkerhetskänslig verksamhet
  • Underrättelse om säkerhetsskyddschef

Blanketterna finns på sidan Blanketter/Säkerhetsskydd.

Säkerhetspolisens blanketter

Blanketter som ska användas i kontakter med Säpo finns på deras webbsida Blanketter och mallar.

Senast granskad: 2021-12-01