Fylla i ansökan

När registreringen av personer och företag är klar kan en person som representerar företaget (ombud) påbörja en ansökan.

E-tjänsten Ansök anpassar automatiskt ansökan efter det företag som ombudet väljer att representera så att rätt typ av formulär används och rätt bilagor efterfrågas. För ledningsprövningar och ägarledningsprövningar går ansökan också vidare till den eller de personer som ska prövas som då behöver fylla i de uppgifter som efterfrågas.

Som ombud kan du hjälpa till att fylla i information i ledningspersonens formulär, då behöver personen som prövas bara logga in och bekräfta informationen.

Så här kan du som ombud fylla i ledningspersonens formulär

1. Lägg till de personer som prövningen gäller i steget "Ange ledningsperson(er) och position" som vanligt och klicka på "Skicka till ledningspersoner".

2. Klicka på "Mina ärenden" och leta upp ärendet du precis skapat. De formulär som ledningspersonerna ska fylla i listas på sidan "Uppgifter" som underärenden som kallas "Ansökningsformulär". Det är ett underärende per ledningsperson.

3. Klicka på pilen eller på länken "Öppna" och sedan på länken "Börja" i uppgiften "Påbörja formulär". Som ombud går det att fylla i hela eller delar av formuläret. Uppgiften är då inte synlig för ledningspersonen förrän du som ombud har gått igenom och slutfört hela formuläret.

4. När ledningspersonen sedan loggar in och öppnar uppgiften kommer de direkt till sidan "Granska och bekräfta" där de kan justera eller lägga till information som saknas och slutligen bekräfta hela formuläret.

Senast granskad: 2023-04-25