Verksamt och Your Europe

Delar av FI:s information om att söka tillstånd finns också på andra webbplatser.

Verksamt

Verksamt.se är Sveriges myndigheters gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.  På webbplatsen finns information och e-tjänster för de som driver, ska starta eller utveckla sitt företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Förutom Finansinspektionen är bland annat Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan och Skatteverket representerade. 

FI har i nuläget dessa sidor på verksamt.se (på svenska och engelska):

Your Europe

Single Digital Gateway (SDG) är en EU-förordning om en gemensam digital ingång för ett användarvänligt Europa. EU-portalen Your Europe ska göra det enklare för privatpersoner och företagare att få information och utföra ärenden digitalt över gränserna inom Europa. Portalen ska länka till sidor på respektive lands relevanta webbplatser. Konkret innebär det att sidorna ska ha Your Europe-logotyp, möjlighet till användaråterkoppling, taggas med metadata samt samla in besöksstatistik. Informationen ska vara på engelska. 

Finansinspektionen har, i alla fall i ett första skede, valt att SDG-anpassa våra engelska sidor på verksamt.se. På så sätt återanvänder vi en portal för företagande i Sverige att även fungera för företagande inom EU.  

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är nationell samordnare för SDG

Läs mer

Senast granskad: 2022-01-05