Försäkringsföretag

Försäkringsföretag ska regelbundet rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort.

Vad som ska rapporteras och när under året hittar du under respektive företagskategori.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalendrar

Rapporteringskalender 2022 - Skade- och livförsäkringsbolag
Till FI Rapport Referensdag Regler
 
Ägarrapportering Minst årsvis FFFS 2011:14; FFFS 2014:23
Januari
31 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal 2021-12-31 FFFS 2015:13
Februari
4 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer 2021-12-31 FFFS 2015:13
4 QRT kvartal Solvens 2 2021-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
4 ECB tillägg kvartal 2021-12-31 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal  2021-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
18 Finansiell stabilitet år 2021-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Mars
31 Penningtvättsrapport 2021-12-31 FFFS 2017:11
April
8 QRT År Solvens 2 2021-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
8 ECB tillägg år 2021-12-31 FFFS 2015:13
8 Regelbunden tillsynsrapport – Materiella förändringar (RSR) 2021-12-31 EU-förord, Art 312. p.3;
FFFS 2015:21,
6 kap
8 Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) 2021-12-31

EU-förord,
Art. 300.1
FFFS 2015:21,
6 kap

8 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) 2021-12-31 EU-förord, Art 368
8 Kompletterande tillsynsrapportering år 2021-12-31 FFFS 2015:13
Maj
2 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal 2022-03-31 FFFS 2015:13
5 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer 2022-03-31 FFFS 2015:13
5 QRT kvartal Solvens 2 2022-03-31 FFFS 2015:21, 6 kap
5 ECB tillägg kvartal 2022-03-31 FFFS 2015:13
19 Finansiell stabilitet kvartal 2022-03-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Augusti
16 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal 2022-06-30 FFFS 2015:13
16 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer 2022-06-30 FFFS 2015:13
16 QRT kvartal Solvens 2 2022-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
16 ECB tillägg kvartal 2022-06-30 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal 2022-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Oktober
31 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal 2022-09-30 FFFS 2015:13
November
4 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer 2022-09-30 FFFS 2015:13
4 QRT kvartal Solvens 2 2022-09-30 FFFS 2015:21, 6 kap
4 ECB tillägg kvartal 2022-09-30 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal 2022-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
December
31 Egen risk- och solvensbedömning (ORSA) Under hela 2021, dock senast två veckor efter beslutad rapport. EU-förord, Art. 312. 1 (b)
Rapporteringskalender 2022 - Försäkringsgrupper
Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
18 Finansiell stabilitet kvartal 2021-12-31 RL om FS,
EIOPA-BoS-15/107
18 Finansiell stabilitet år 2021-12-31 RL om FS,
EIOPA-BoS-15/107
Mars
18 QRT kvartal Solvens 2 2021-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
April
8 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) 2021-12-31 EU-förord,
Art 368
Maj
19 Finansiell stabilitet kvartal 2022-03-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
20 Regelbunden tillsynsrapport – Materiella förändringar (RSR) 2021-12-31 EU-förord, Art 312. p.3;
FFFS 2015:21,
6 kap
20 Solvens- och verksamhetsrapport - (SFCR) 2021-12-31 EU-förord, Art 300. 1
20 QRT År Solvens 2 2021-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
Juni
16 QRT kvartal Solvens 2 2022-03-31 FFFS 2015:21,
6 kap
Augusti
18 Finansiell stabilitet kvartal 2022-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
September
15 QRT kvartal Solvens 2 2022-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
November
18 Finansiell stabilitet kvartal 2022-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
December
16 QRT kvartal Solvens 2 2022-09-30

FFFS 2015:21,
6 kap

31 Egen risk- och solvensbedömning (ORSA) Under hela 2022, dock senast två veckor efter beslutad rapport.

EU-förord, Art. 312. 1 (b)

Rapporteringskalender 2022 - Försäkringsföretag med undantag från Solvens 2
Till FI Rapport Referensdag Regler
Ägarrapportering Minst årsvis FFFS 2011:14;
FFFS 2014:23
April
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, flik B, D och J 2021-12-31 FFFS 2015:13
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, flik B, D och M 2021-12-31 FFFS 2015:13
December
31 Egen risk- och solvensbedömning (ORSA) Under hela 2022, dock senast två veckor efter beslutad rapport. EU-förord, Art. 312. 1 (b)
Rapporteringskalender 2022 - Livförsäkringsföretag med tjänstepension och ringa övrig liv
Till FI Rapport Referensdag Regler
Ägarrapportering Minst årsvis FFFS 2011:14; FFFS 2014:23
Januari
31 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag 2021-12-31 FFFS 2011:30,
FFFS 2014:36
31 Trafikljusmodellen 2021-12-31 Anvisning
31 Kapitalplaceringar 2021-12-31 FFFS 2014:35
Mars
15 Årsrapport livförsäkringsföretag 2021-12-31 FFFS 2008:22,
FFFS 2011:34
Maj
2 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag 2022-03-31 FFFS 2011:30,
FFFS 2014:36
2 Trafikljusmodellen 2022-03-31 Anvisning
2 Kapitalplaceringar 2022-03-31 FFFS 2014:35
17 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp 2021-12-31 FFFS 2011:11
17 Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration 2021-12-31 FFFS 2011:10
Augusti
16 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag 2022-06-30 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
16 Trafikljusmodellen 2022-06-30 Anvisning
16 Kapitalplaceringar 2022-06-30 FFFS 2014:35
Oktober
31 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag 2022-09-30 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
31 Trafikljusmodellen  2022-09-30 Anvisning
31 Kapitalplaceringar  2022-09-30 FFFS 2014:35

Läs mer

Innehållsfrågor

För frågor som rör Solvens 2 och och nationell försäkringsrapportering. Ange mallnamn och eventuell cellreferens.

Kvalitativ tillsynsrapport för försäkringsföretag


Tekniska frågor

För tekniska frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2022-01-05
Laddar sidan