Internationellt

Konsumentskyddsfrågor på finansmarknaden står också högt upp på agendan i flera internationella organisationer.

FI deltar i det arbete som pågår i EU:s tillsynsmyndigheter Europeiska bankmyndigheten EBA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa samt Internationella organisationen för värdepapperstillsyn Iosco.

Senast granskad: 2018-04-27
Laddar sidan