Konsumtionslån

Vi bevakar på olika sätt lån som används för konsumtion. Vi gör kartläggningar och analyserar utvecklingen. Vi har också givit ut allmänna råd för att förtydliga för branschen hur de kan leva upp till kraven på god kreditgivningssed. Här har vi samlat de publikationer vi gjort inom detta område.

Konsumtionslånerapporter

Vi genomför varje år en kartläggning av nya konsumtionslån. Kartläggningen bidrar till att öka vår förståelse för konsumtionslånen och de risker de innebär för låntagarna. Lån och lånebetalningar har stor betydelse för hushållens ekonomi. För en låntagare med en genomsnittlig inkomst som tar ett större konsumtionslån kan månadsbetalningen för räntan och amorteringen motsvara betalningen för ett betydligt större bolån.

Svenska konsumtionslån 2022
Svenska konsumtionslån 2021
Svenska lån till konsumtion 2020
Svenska lån till konsumtion 2019
Svenska lån till konsumtion 2018

FI-analyser om konsumtionslån

I rapportserien FI-analys presenterar vi utredningar och analyser av frågor som är av betydelse för vårt ansvarsområde. Vi har analyserat konsumtionslån, med fokus på betalningsproblem, i följande FI-analyser:

FI-analys 38: Lån och betalningsproblem bland kvinnor och män (2022)
FI-analys 35: Långivarens betydelse för betalningsproblem och skuld hos Kronofogden (2021)
FI-analys 32: Lån betalningsproblem och skuld hos Kronofogden (2021)
FI-analys 29: Varför får vissa konsumtionslånetagare betalningsproblem (2021)
FI-analys 22: Färre högkostnadskrediter efter nya regler (2020)

Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

För att leva upp till kraven på god kreditgivningssed och på kreditprövning bör företag under vår tillsyn som lämnar krediter till konsumenter följa FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.

FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2014:11)

Vi har föreslagit ändringar i de allmänna råden, där det bland annat förtydligas vilka uppgifter som bör ingå i underlaget för kreditprövningen, hur de bör hämtas in, kontrolleras och beaktas i bedömningen av konsumentens betalningsförmåga.

Förslag till ändringar av FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Senast granskad: 2022-12-02