Internationella samarbeten

Money Week är en global temavecka om vikten av kunskaper i ekonomi för barn och unga. Tillsammans bidrar ett flertal organisationer och företag med aktiviteter.

Det globala initiativet samordnas av OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE). FI är nationell samordnare för Sveriges insatser under Money Week.

World Investor Week är en global temavecka för ökade kunskaper om sparande och investeringar på initiativ av IOSCO. FI är nationell samordnare för Sveriges insatser under World Investor Week.


Niklas Uppenberg
Projektledare

Amanda Westerström
Projektledare
Senast granskad: 2024-01-23