Mellanstadiet

Pengalabbet är en spelapp för barn om vardagsekonomi. Spelet går ut på att hantera och ta ansvar för en månadslön. Den vänder sig till barn och deras föräldrar samt till hemkunskapslärare. Den som spelar får prova att ha olika jobb med olika lön och bestämma hur stor del som ska gå till mat, boende och annat.

Genom att ställas inför olika val och situationer som uppstår i vardagen får barn reflektera över vad i deras vardag som kostar och hur mycket.

Pengalabbet producerades som en utställning av Kungliga Myntkabinettet. I samarbete med FI har spelidén omvandlats till en app.

Appen finns att ladda ner gratis i App Store och Google Play.

Privatekonomi i skolundervisningen enligt Skolverkets styrdokument

Privatekonomi ingår i många olika ämnen genom grundskolan och upp till och med det första året på gymnasienivå.

Här är vad som ingår på mellanstadiet, årskurs 4–6:

Hem- och konsumentkunskap

Konsumtion och ekonomi

 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Samhällskunskap

Samhällsresurser och fördelning

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Matematik

Taluppfattning och tals användning

 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

 

Referenser

Läroplaner för grundskola och gymnasiet, Skolverket.se.

Kontaktinfo:

Therese Wieselqvist Ekman
Senior projektledare
Senast granskad: 2018-03-12
Laddar sidan