Börsinformation

Rapportering av finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information till Finansinspektionen.

Bolag med värdepapper upptagna till handel på en regleras marknad i EES, och som har Sverige som hemmedlemsstat, ska rapportera finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information till Finansinspektionen. Rapporteringen ska göras samtidigt som bolaget offentliggör informationen.

Rapporteringen görs här på FI:s webbplats. FI lagrar informationen i minst fem år.

Finansiell rapportering

Mer information om gällande regler finns på sidan Emittenter

Se även länken nedan för frågor och svar om inrapportering via Börsinformationdatabasen.

Ansök om behörighet

Företag som vill rapportera finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information gör det antingen själva eller genom nyhetsdistributör. Blankett för behörighetsanmälan finns nedan.

Företag som rapporterar själva

  • Firmatecknaren ger rapportören/rapportörerna fullmakt att rapportera för bolagets räkning
  • Kopia av fullmakten skickas/faxas till FI
  • Rapportörerna skaffar e-legitimation via sin bank (för detta krävs svenskt personnummer)

Företag som rapporterar via nyhetsdistributör

  • Firmatecknaren ger nyhetsbyrån fullmakt att rapportera för bolagets räkning
  • Kopia av fullmakten skickas/faxas till FI

Utländska företag och medborgare

Utländska företag och medborgare som saknar svenskt personnummer ska kontakta FI för information om rapporteringsmöjligheter.

Tekniska krav

Rapporteringen ska göras i Pdf-format. Följande mjukvaror stöds:

Operativsystem: Windows NT, Windows 2000. Windows XP fungerar också i de flesta fall

Webbläsare: Internet Explorer version 7.0 eller högre.

Kortläsare: Om inloggning sker med rapporteringskort eller personligt smartcard ifrån Posten eller Telia: GemPCTwin, GemPC430(USB), GemPC410-SL.

Namn på faktaruta

Lorem ipsum

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11

It-support

Teknikfrågor, inloggning
Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan