Insynshandel (Mar)

Insynspersoner ska anmäla innehavsförändringar till Finansinspektionen.

Transaktionerna som rapporteras i systemet offentliggörs automatiskt strax efter att FI mottagit anmälan. Längre ner på sidan finns instruktioner för hur man rapporterar.
OBS! Som stöd finns också nya hjälptexter som visas i rapporteringssystemet när man vilar med muspekaren på de fält som ska fyllas i.

LEI-kod vid rapportering

Vid rapportering av transaktioner i enlighet med artikel 19 i MAR ska rapportören ange utgivarens identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442, LEI-koden.

Sedan den 3 januari 2018 är samtliga emittenter på reglerade marknader och MTF-plattformar skyldiga att ha LEI-kod enligt kraven i Mifid 2 och Mifir. Även kravet att ange LEI-kod vid rapportering av transaktioner för personer i ledande ställning enligt Mar artikel 19 gäller från detta datum.

För att kunna rapportera insynshandel måste du först registrera dig. Läs mer på sidan Om rapporteringsportalen.

Läs mer

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer

Marknadstillsyn


Regelfrågor Mar
mar@fi.se   
Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan