Testrapportering

Inför rapporteringen av internaliserad avveckling finns det möjligheter att testrapportera. Tanken är att ge företagen möjlighet att förbereda sig inför den ordinarie rapporteringen genom att lära sig hur rapporteringen går till och testa valideringsreglerna.

Testrapporteringen går till på samma sätt som den ordinarie rapporteringen. Men istället för att välja "Rapportplan" går man in på "Testrapportering" i systemet för Periodisk rapportering. En annan skillnad mot den ordinarie rapporteringen är att i testrapporteringen används ett redan passerat referensdatum, 2019-12-31.

För Rapportering av artikel 9 CSDR kommer valideringen att göras i två steg.

Steg 1:

Den första valideringen av rapporten sker i samband med att XML-filen skickas in i systemet. Ett meddelande i meddelandefliken i systemet kommer att ge svar på om rapporten blivit godkänd i det första steget. Det första steget består av XML-schemavalidering samt kontroll av institut och period.

Steg 2:

Det andra steget i valideringen görs mot Esmas valideringsregler. Dessa finns specificerade på Esmas webbplats, se länk.

Resultatet av det andra valideringssteget kommer FI att meddela vid ett senare tillfälle. Om den andra valideringen visar på valideringsfel ska företaget korrigera dessa och sedan skicka in XML-filen på nytt i systemet. I en handledning för Periodisk inrapportering finns en beskrivning av hur man gör en revidering.

På grund av att valideringen görs i två steg kommer det första valideringsresultatet inte betyda att rapporten blivit godkänd i den totala valideringen, även om det kommer att se ut så i systemet för Periodisk inrapportering. Det är inte förrän rapporten även blivit godkänd i Esmas valideringar, steg 2, som den är godkänd.

Tidplan för testrapportering

Steg 1

Testrapporteringen i systemet Periodisk inrapportering via webb är öppen och det går bra att börja skicka in rapporter för de rapportörer som anmält sig till Finansinspektionen.

Steg 2

FI kommer att uppdatera denna sida med information om när i tiden valideringsresultatet från Esmas validering (steg 2) kommer att återkopplas.

Testrapportering för filialer

Just nu kan inte internaliserad avveckling i filialerna rapporteras genom "Testrapportering" i systemet för Periodisk rapportering. Testrapporter för internaliserad avveckling i filialer ska skickas till mejladressen: CSDR9_rapportering@fi.se.

Senast granskad: 2020-02-07
Laddar sidan