Transaktioner Mifid 2/Mifir (TRS 2)

Den 3 januari 2018 trädde direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir i kraft. De nya reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse. Transaktionsrapportering enligt Mifid 2/Mifir sker till TRS 2-systemet som togs i drift den 3 januari 2018. Systemet är åtkomligt dygnet runt, förutom vid driftstopp.

Värdepappersföretag som utfört en transaktion med ett finansiellt instrument ska lämna uppgifter om transaktionen till FI så snart som möjligt – och senast vid slutet av följande arbetsdag (artikel 26 i Mifir). Rapporteringsskyldigheten omfattar betydligt fler instrument och handelsplatser än med det tidigare regelverket Mifid. OBS: Det tidigare TRS-systemet – som användes för rapportering av transaktioner i finansiella instrument med handelsdatum till och med den 2 januari 2018 enligt Mifid – har stängts.

Information som fortlöpande publiceras på denna sida handlar om rapportering till TRS 2-systemets produktionsmiljö. För information om testrapportering till TRS 2 se Testrapportera i TRS2-systemet

Aktuellt

(2023-09-14)

Tidigare uppdateringar
 • Den 18 och 19 mars kan det förekomma mindre störningar i TRS 2-systemet, i såväl produktionsmiljön som i testmiljön. Detta beror på ett planerat underhåll. Vid problem kan rapportörer försöka igen senare under dagen.
 • TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 15 mars. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
 • Samtliga rapportörer som drabbats av felaktiga valideringar med felkoder CON-070 och CON-160 kan nu skicka om de felaktigt avvisade transaktionerna. Sedan cirka den 26 oktober har det uppstått några fall i transaktionsrapporteringen (TRS 2) där Buyer och Seller LEI har validerats felaktigt av TRS 2-systemet, vilket har resulterat i inkorrekt utfärdade CON-070 och CON-160 felkoder. Felet är nu åtgärdat och vi ber därför samtliga rapportörer som drabbats, att skicka om de felaktigt avvisade transaktionerna.
 • TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 23 november. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
  Sedan cirka den 26 oktober har det uppstått några fall i transaktionsrapporteringen (TRS 2) där Buyer och Seller LEI har validerats felaktigt av TRS 2-systemet, vilket har resulterat i inkorrekt utfärdade CON-070 och CON-160 felkoder. Felsökning pågår hos systemleverantören.
  Felkällan har ännu inte identifierats per den 8 november. FI kommer att publicera mer information om hur rapportörer ska hantera felaktiga RJCT-transaktioner när problemet är åtgärdat.
 • TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 5 oktober. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
 • TRS 2-systemets FTP-server kommer att vara otillgänglig onsdagen den 28 september på grund av ett certifikatbyte. För att kunna ladda upp TR-filer igen efter certifikatbytet behöver rapportörer, när ni kopplar upp er, först acceptera det nya certifikatet.
 • TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll tisdagen den 31 maj på grund av att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) driftsätter uppdaterade valideringsregler. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart. De uppdaterade valideringsreglerna finns på Esmas webbplats på sidan Mifir Reporting Instructions.
 • Lägesuppdatering om TRS2-driftstörningen: Alla tjänster i TRS2-systemet fungerar normalt. Feedback som saknas för perioden 4-6 maj har redan laddats upp eller kommer att laddas upp manuellt till rapportörernas Incoming-kataloger under dagen.
 • TRS 2-systemet är påverkat av driftstörningar efter det tekniska underhåll som genomfördes i onsdags. Det kan visa sig som problem för rapportörer att koppla upp sig eller utebliven feedback. Felsökning pågår. Vi återkommer med ny information så snart läget förändras.
 • TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 4 maj. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
 • TRS 2-systemet har drabbats av en driftstörning torsdagen den 17 februari och är för närvarande inte tillgängligt. Felsökning pågår.   
 • TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 16 februari. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
 • Följande gäller vid återkallelser och rättelser av felaktiga transaktionsrapporter. För att säkerställa att återkallelsen och rättelsen hanteras av systemet i rätt ordning behöver rapportören invänta ACPT för återkallelsen först innan rättelsen skickas in. Om återkallelsen och rättelsen skickas in samtidigt (via samma eller olika TR-filer) finns det risk att dessa hanteras i fel ordning. Det som händer då är att rättelsen processas först och tolkas som en dubblett av den först inskickade felaktiga transaktionsrapporten (felkod CON-023). Därefter bearbetas återkallelsen, och om den godkänns blir CANC transaktionsrapportens senaste och gällande status.
 • OBS! Ändrat datum. TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll måndagen den 31 januari. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart (efter kl. 12 den 1 februari). Skälet till att datumet för underhållet flyttats fram är att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ändrat tidpunkten när de ska göra uppdateringar i sitt system Financial Instruments Reference Data System (FIRDS). Detta innebär också att TRS 2 kommer att vara i drift måndagen den 24 januari.
 • TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll torsdagen den 18 november. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
 • TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll under perioden fredagen den 24 september till och med söndagen den 26 september. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
 • FI har erhållit och läst in samtliga GLEIF LEI-datafiler som saknats i TRS 2-systemet på grund av en incident hos Esma under perioden 2021-08-10–2021-08-27. Transaktioner med LEI-koder som är giltiga i GLEIF på TradeDates under denna period men som felaktigt avvisats av TRS 2-systemet kan nu rapporteras in på nytt.
 • Sedan den 10 augusti 2021 har Esma en pågående it-incident som har inneburit att LEI-referensdatafiler för validering av transaktioner inte har kunnat levereras till nationella tillsynsmyndigheter. TRS 2-systemet har därmed sedan den 10 augusti validerat transaktioner mot GLEIF LEI-data per 2021-08-09 vilket har resulterat i ett stort antal felaktiga RJCT på transaktioner med LEI-koder giltiga på TradeDates. Incidenten är fortfarande olöst hos Esma per den 25 augusti. FI kommer att publicera mer information om hur rapportörer ska hantera felaktiga RJCT-transaktioner när problemet är åtgärdat hos Esma.
 • Onsdagen den 16 juni kommer TRS 2 att vara avstängt för underhåll. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
 • Efter brexit (sedan 2021-01-01) har FI fått frågor från rapportörer om potentiellt felaktiga instrumentvalideringar i transaktionsrapporteringen (både att transaktioner i icke-EES-instrument har godkänts felaktigt och att korrekt inrapporterade transaktioner har avvisats med felkod CON-361).

  Anledningen är att instrumentreferensdatan såsom den tillhandahålls av Esma innehåller rader där PublicationFromDate och PublicationToDate fälten är tomma ('NULL'). Eftersom dessa rader inte tillför information om i vilken ordning som referensdatarader om ett instrument ska sorteras så den senast publicerade raden kan identifieras, används inte dessa rader i instrumentvalideringen. Konsekvensen kan bli att instrument som terminerats i FIRDS i samband med brexit fortsatt kan betraktas som giltiga utifrån senaste PublicationFromDate – principen och därmed användas för valideringar av transaktioner med TradeDates efter 2020-12-31.

  Esma håller på att implementera en lösning för tomma PublicationFromDate/PublicationToDate fält, med driftsättning planerad den 28 juni 2021. Den nya implementationen förväntas gälla framöver, dock ej historiskt.
 • Tisdagen den 26 januari kommer TRS 2 att vara avstängt för underhåll. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
 • Planerat underhåll av TRS 2-systemet i början av januari 2021 i samband med brexit.

  Med anledning av brexit, Storbritanniens utträde ur EU, kommer Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ha ett underhållsfönster från och med den 31 december 2020 till och med, preliminärt, den 7 januari 2021. För mer information se Esma uppdaterar uttalanden om brexit inför avslutningen av Storbritanniens övergångsperiod (Esma)

  Under denna period kommer inga nya referensdata att tillhandahållas av Esma utan TRS 2-systemet kommer att validera transaktioner mot senast tillgängliga referensdata – per den 30 december 2020. När FI har mottagit uppdaterade referensdata från Esma, kommer TRS 2-systemet att behöva stängas ner för underhåll.

  Servicefönstren hos både Esma och FI på grund av brexit kan komma att medföra att vissa transaktioner får status "PDNG", ligger i "PDNG" i sju dagar och blir "RJCT" på grund av att korrekta referensdata fortfarande inte har erhållits från Esma. Det kan även uppstå andra störningar i TRS 2-flödet.
 • Fredagen den 16 oktober från kl 13:00 till kl 16:00 kommer TRS 2 att vara avstängt för underhåll. TR-filer går att skicka in mellan kl 13:00 och kl 16:00 men feedback kommer att börja skickas tillbaka efter kl 16:00.
 • Från och med torsdagen den 24 september kl 17.00 till och med måndagen den 28 september kl 12.00 kommer TRS 2 att vara avstängt för uppgradering. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas tillbaka först måndagen den 21 september.
 • Fredagen den 28 augusti kommer TRS 2 att vara avstängt för underhåll.
  TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas tillbaka först måndagen den 31/08
 • IP-adresserna för produktions- och testmiljön kommer att ändras för TRSII SFTP. Denna ändring sker den 24 februari. Rapportörer/bolag kan redan nu ändra konfiguration till att använda DNS.

  För produktionsmiljön innebär det en ändring från IP-adressen till sftp://trsii.fi.se.

  För testmiljön innebär det en ändring från IP-adressen till sftp://trsiitest.fi.se.

  De som behöver fortsätta använda en IP-adress behöver kontakta rapportering@fi.se för vidare information och ansvarar själva för att ändra sin konfiguration den 24 februari.
  TRS 2-systemets driftstörningar är nu åtgärdade. Feedback-filer kommer genereras i turordning och kan därför dröja ytterligare en dag.
  Det är för närvarande driftstörningar i TRS 2-systemet. Det går bra att skicka in filer men det genereras inte feedback-filer. Det kan även dröja att få feedback-filer när systemet åter är igång på grund antalet filer som då behöver genereras.
  Information kommer publiceras så snart systemet åter är igång.

 • TRS 2-systemet är nu åter igång. Feedback-filer kommer genereras men med fördröjningar.

 • TRS 2-systemet stängs lördag den 21 september för uppgradering till en ny version. När systemet åter öppnar den 23 september gäller nya valideringsregler och ett nytt XML-schema, se tidigare information nedan. I den nya versionen av systemet kommer det även att levereras feedback på accepterade transaktioner i svarsfilerna (FF). Den nya versionen finns tillgänglig att testa i vårt testsystem, Testrapportera i TRS 2-systemet.
 • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har meddelat att övergången till nya xml-schemat och uppdaterade valideringsregler kommer att ske måndagen den 23 september 2019.
  Mer information finns på Esmas webbplats (sidorna 2–3 i dokumentet).
  FI återkommer med mer information om testmiljön.
  Transaction Reporting Guidelines and Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM)
 • TRS 2-systemet är nu åter igen tillgängligt.
 • Från och med torsdag 20 juni till och med måndag 24 juni kommer TRS 2-systemet inte vara tillgängligt på grund av en uppdatering. 
 • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har meddelat att den planerade övergången till nya xml-schemat och uppdaterade valideringsregler kommer att ske måndagen den 18 februari 2019. Nya versioner av rapporteringsinstruktioner, xml-schemat och valideringsregler finns på Esmas webbplats under Transaction Reporting Guidelines and Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM) samt under Tekniska specifikationer längre ner på denna sida. OBS: De nya versionerna är markerade som NY: Från och med 18 februari 2019. FI kommer att göra det möjligt att testa det nya xml-schemat och valideringsreglerna i TRS 2-systemets testmiljö från och med den 8 januari 2019. För mer information se Aktuellt på sidan Testrapportera i TRS 2-systemet.
 • Onsdagen den 12 december uppgraderades TRS 2-systemet till en ny version.
  Den nya systemversionen innehåller:

  1. ändringar i valideringen av Buyer/Seller/BuyerDecisionMaker/SellerDecisionMaker LEI-koder ursprungligen med status Inactive på TradeDate (CON-070/CON-120/CON-160/CON-210) men som senare har uppdaterats till Active i GLEIF;

  2. rättelse för att valideringen av LEI-koder tidigare har baserats på tidsstämpel i InitialRegistrationDate i stället för datum (utan klockslag).
 • Fredagen den 7 december: för närvarande skapar inte TRS 2-systemet några FD-filer (daily feedback). Det går fortsatt bra att skicka in transaktionsfiler. FF-feedback (direkt återrapportering) genereras fortfarande som vanligt. FD-filer kommer tidigast att börja kunna skapas torsdagen den 13 december.
 • Måndagen den 26 november uppgraderades TRS 2 till en ny systemversion. Den nya systemversionen innehåller förbättrad funktionalitet för transaktionsutbyte mellan tillsynsmyndigheter, vissa ändringar avseende referensdatainläsning och hantering samt följande uppdateringar:
  1. ändring avseende felkoder CON-411 och CON-412

  Tidigare:
  CON-411 utfärdades om instrumentet saknades i referensdatan.

  CON-412 utfärdades 1) direkt (utan att vänta sju dagar) om instrumentet inte var giltigt vid en handelsplats på handelsdatumet samt 2) om instrumentet fortfarande saknades efter att det hade gått sju dagar.

  Efter uppgraderingen:
  CON-411 utfärdas 1) om instrumentet saknas i referensdatan eller 2) om instrumentet inte är giltigt på handelsdatumet (i sju dagar). Transaktionsrapporten får status 'PDNG'.

  CON-412 utfärdas enbart om det har gått sju dagar och inget giltigt instrument har kommit in i referensdatan. Transaktionsrapporten får status 'RJCT'.

  2. rättning för felaktigt utfärdade felkoden CON-023 ('Transaction report with the same transaction reference number has already been sent for the firm and not cancelled') för omrapporteringar av transaktioner som först har återkallats inom samma TR-fil.
 • Finansinspektionen har återskapat tidigare utebliven FD-feedback som har varit möjlig att återskapa med befintlig teknisk funktionalitet i systemet. Återskapade FD-filer innehållande återrapportering på "gamla" transaktioner har laddats upp i Incoming-mapparna på rapportörers FTP-servrar. Observera att filnamn på dessa FD-filer anger det datum då feedback återskapades. Om återrapportering fortfarande saknas när dessa filer har bearbetats och om några transaktioners status är okänd/oklar, vänligen kontakta Finansinspektionen: rapportering@fi.se. I dagsläget kan sammanställningar över gällande transaktionsstatusar erbjudas i csv-format.
 • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) meddelar att det i samband med planerade systemuppgraderingar (februari 2019) även kommer att ske en uppdatering av befintliga rapporteringsinstruktioner, xml-scheman och valideringsregler för transaktionsrapportering enligt Mifir. Mer information samt nya versioner av rapporteringsinstruktioner, xml-scheman och valideringsregler finns på Esmas webbplats på sidan med instruktioner om rapportering enligt Mifir under rubriken Transaction Reporting Guidelines and Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM).
 • Det har tillkommit några filvalideringskontroller i samband med den senaste systemuppgraderingen den 27 juni 2018. De nytillkomna kontrollerna (SEX-017 – SEX-019) kräver bland annat att SubmittingEntityLEI-koden angiven i headern på en TR-fil stämmer överens med SubmittingEntityLEI-koden i själva TR-filen och att enbart LEI-koder används i rapporteringen. OBS: BIC-koder används inte i rapporteringen till TRS 2 systemet. En uppdaterad lista över filvalideringskontroller finns under Tekniska specifikationer/Filformatvalideringar TRS2 (file validation rules)
 • Onsdagen den 27 juni uppgraderades TRS 2 till en ny systemversion. Den nya versionen innehåller främst systemprestandaförbättringar samt rättning för felaktigt utfärdade felkoden CON-411 (Pending instrument validation) vid avvisade transaktioner.
 • Esma har den 20 juni 2018 publicerat ny information om LEI-kraven enligt Mifir. I skrivelsen bekräftas att sista dag för den interimslösning som introducerades i december 2017 för underlätta introduktionen av LEI-kraven kommer att vara den 2 juli 2018. Detta innebär att för rapporter med transaktionsdatum efter 2 juli kommer det valideras att transaktionsdatum infaller på samma datum eller senare än initialt registreringsdatum för kundens LEI-kod. Skrivelsen finns på Esmas webbplats.
 • Fredagen den 8 juni kommer TRS 2 att vara fortsatt avstängt för underhåll.
 • Torsdagen den 7 juni kommer TRS 2 att vara avstängt för underhåll. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas tillbaka först i slutet av dagen.
 • Torsdagen den 3 maj uppgraderades TRS 2-produktionsmiljö till en ny systemversion. Följande buggrättelser finns på plats efter uppgraderingen:

  1. Återkallelser (cancellations) på transaktioner i status 'RCVD' kommer nu att få status RCVD i stället för RJCT med CON-024 (Transaction for cancellation cannot be found);

  2. felaktigt utfärdat CON-502 (Option type does not match instrument classification);

  3. felaktigt utfärdat CON-472 (Underlying instrument is not present in reference data on transaction date);

  4. felaktigt utfärdat CON-370 (Country of branch membership is missing) för SI;

  5. felaktigt utfärdat CON-351 (Net amount is missing) för en del instrument med CFI D*****;

  6. felaktiga RJCT på transaktioner med instrument handlade i vissa valutor, t ex CZK och PHP;

  7. felaktiga RJCT med CON-552 (Expiry date is incorrect) för transaktioner där TradeDate är lika med ExpiryDate;

  8. lösning för felaktigt utfärdade CON-070, CON-120, CON-160 och CON-210 (Buyer/Buyer decision maker/Seller/Seller decision maker LEI is not valid).
 • TR-filer bearbetas dagligen kl. 11–23. Systemet tar dock emot TR-filer även övriga tider på dygnet utan att filbearbetning sker.
 • Observera att vi rekommenderar att rapportering för handelsdatum T sker först T+1.
 • Vi rekommenderar att datumet i filnamnet (TR_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_XX_2018MMDD_XXXX) motsvarar det nyaste handelsdatum som finns i filen.
 • Inga tomma filer behöver skickas in på transaktionsfria dagar (d.v.s. dagar utan transaktioner att rapportera).

LEI-kod

För att kunna transaktionsrapportera enligt Mifid2/Mifir krävs att såväl rapporterande företag som juridiska personer för vilkas räkning en transaktion har utförts har en LEI-kod.

Frågor och svar om LEI-koder

Ansökan om konto till produktionsmiljön

För att få åtkomst till TRS 2-systemets produktionsmiljö behöver en behörighetsanmälan skickas till FI. Anvisningar för hur man fyller i finns för varje typ av anmälan som beskrivs nedan. Skanna in och mejla den ifyllda blanketten till rapportering@fi.se

Bolag som transaktionsrapporterar för egen räkning

Följande blankett ska enbart användas av företag som avser lämna transaktionsrapporter till TRS 2-systemet direkt från sina egna it-system. Om transaktionsrapporteringen kommer att utföras av en godkänd rapporteringsmekanism (ARM) behöver inte någon behörighetsanmälan skickas till FI. I sådana fall är det den ARM som ska rapportera å företagets vägnar som ska ansöka om konto.

Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering 

Godkänd rapporteringsmekanism

Godkänd rapporteringsmekanism (ARM) som har för avsikt att rapportera åt ett eller flera rapporteringsskyldiga företag använder följande blankett för att ansöka om konto.

Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering, godkänd rapporteringsmekanism, ARM

Marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art 26.5 i Mifir

Marknadsoperatörer som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt art. 26.5 i Mifir använder följande blankett för att ansöka om konto.

Behörighetsanmälan TRS2-rapportering, marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art.26.5 i Mifir

Inloggningsuppgifter

FI skickar inloggningsuppgifter i ett rekommenderat brev till den kontaktperson som har angetts i behörighetsansökan. Brevet innehåller även övriga uppgifter som behövs för att upprätthålla anslutning till TRS 2-systemet.

Anslutning

Anslutning till TRS 2-systemet sker enbart via en FTP-klient som stödjer SFTP. OBS: Det finns inte något webbgränssnitt för att rapportera transaktioner enligt Mifid2/Mifir.

IP-adress för anslutning till systemet skickas av FI till rapporterande företag (Submitting Entities) i ett brev tillsammans med inloggningsuppgifter, se Inloggningsuppgifter. Gå mot port 22.

Genom att ansluta till port 22 krypterar FI:s server automatiskt anslutningen med ett förinstallerat certifikat. Vid anslutningen ställs en fråga om att lita på värdnyckeln hos FI. Klicka "ok" för att acceptera nyckeln och kryptera kanalen.

Brevet med inloggningsuppgifter innehåller även information om mappstrukturen på FI:s SFTP-server. Transaktionsfiler (TR-filer) som skickas till FI läggs i Outgoing-mappen. Svarsfiler (FF- och FD-filer) hämtas från Incoming-mappen.

Planerade driftstopp

FI behöver emellanåt stänga av TRS 2-systemet för underhåll. Vi kan även behöva åtgärda fel eller andra störningar.

Planerade driftstopp sker

• vid behov, klockan 17.00–23.59 varje onsdag. 

Rapportörens ansvar vid driftstopp

När TRS 2-systemet är avstängt är det inte möjligt att rapportera transaktioner. Den som ska rapportera ansvarar för att informationen lagras under driftstopp och skickas in så fort som möjligt när TRS 2-systemet åter är i drift.

Vid driftstörningar är det extra viktigt att den som ska rapportera försäkrar sig om att all information har rapporterats. 

Fel eller brister i TRS 2-systemet rapporteras till rapportering@fi.se.

Meddelanden om driftstopp

Du kan prenumerera på nyheter som rör rapporteringen till FI. Kryssa för valet "Rapportering" under "Prenumerera på fi.se" på sidan Prenumerera.

Referensdata

I TRS 2-systemet används referensdata från Esma.

Läs mer


Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2023-09-14