Värdepappersbolag

Rapportering sker bland annat enligt Finansinspektionens föreskrifter eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR). Från och med den 26 juni 2021 ska rapportering ske enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag (IFD).

Värdepappersbolag med tillstånd för sidotjänsten "8. Ta emot kunders medel på konto ..." enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, definieras enligt värdepappersbolagsdirektivet (IFD) som kreditinstitut ur ett kapitaltäckningshänseende. Detta innebär att dessa värdepappersbolag omfattas av kapitaltäckningsförordningen (CRR) och ska följa rapporteringskalendern för banker och kreditinstitut.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalender 2022

Följande rapporter ska värdepappersbolag lämna under 2022. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
11 Rapportering för värdepappersbolag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2) 2021-12-31 ITS 2284/2021, art. 4−7
11 Rapportering för värdepappersbolag som är små och icke-sammanlänkade (klass 3) 2021-12-31 ITS 2284/2021, art. 4−7
11 Gruppkapitaltest 2021-12-31 ITS 2284/2021, art. 7
20 Standardrapport (F81112) 2021-12-31 FFFS 2017:21
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2021-12-31 FFFS 2017:11
April
30 Standardrapport (F81112) 2022-03-31 FFFS 2017:21
Maj
12 Rapportering för värdepappersbolag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2) 2022-03-31 ITS 2284/2021, art. 4−7
12 Gruppkapitaltest 2022-03-31 ITS 2284/2021, art. 7
Juni
30 Ägarrapportering 2021-12-31, löpande vid förändring FFFS 2011:14
30 Uppgifter om högavlönade (rem_he) 2021-12-31 EBA GL 2014/07
Augusti
10 Standardrapport (F81112) 2022-06-30 FFFS 2017:21
11 Rapportering för värdepappersbolag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2) 2022-06-30 ITS 2284/2021, art. 4−7
11 Gruppkapitaltest 2022-06-30 ITS 2284/2021, art. 7
Oktober
31 Standardrapport (F81112) 2022-09-30 FFFS 2017:21
November
11 Rapportering för värdepappersbolag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2) 2022-09-30 ITS 2284/2021, art. 4−7
11 Gruppkapitaltest 2022-09-30 ITS 2284/2021, art. 7

 

Rapportering av kapitalbaskrav

Rapportering av kapitalbaskrav, enligt artikel 9 och 10 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451, ska lämnas av värdepappersföretag som tillämpar övergångsbestämmelserna i artikel 57.3 i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2033.

Värdepappersbolag med tillstånd för Inlåning (VPS8)

Dessa värdepappersbolag är att anses som kreditinstitut ur ett kapitaltäckningshänseende och regleras enligt CRR och ITS 451/2021 (regleras inte enligt IFR och ITS 2284/2021). Följer rapporteringskalendern för banker och kreditmarknadsföretag.

Se Rapporteringskalender 2022 - Bank och kreditmarknadsföretag.

Rapportering av uppgifter om högavlönade (rem_he)

Rapportering av uppgifter om högavlönade ska lämnas av värdepappersföretag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2).

Rapporteringskalender 2023

Följande rapporter ska värdepappersbolag lämna under 2023.

Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk. Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapportera Referensdag Regler
Februari
11 Rapportering för värdepappersbolag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2) 2022-12-31 ITS 2284/2021, art. 4-7
11 Rapportering för värdepappersbolag som är små och icke-sammanlänkade (klass 3) 2022-12-31 ITS 2284/2021, art. 4-7
11 Gruppkapitaltest 2022-12-31 ITS 2284/2021, art. 7
20 Standardrapport (STND, tidigare F81112) 2022-12-31 FFFS 2017:21
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2022-12-31 FFFS 2017:11
April
30 Standardrapport (STND, tidigare F81112) 2023-03-31 FFFS 2017:21
Maj
12 Rapportering för värdepappersbolag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2) 2023-03-31 ITS 2284/2021, art. 4-7
12 Gruppkapitaltest 2023-03-31 ITS 2284/2021, art. 7
Juni
30 Ägarrapportering 2022-12-31, löpande vid förändring FFFS 2011:14
Augusti
10 Standardrapport (STND, tidigare F81112) 2023-06-30 FFFS 2017:21
11 Rapportering för värdepappersbolag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2) 2023-06-30 ITS 2284/2021, art. 4-7
11 Gruppkapitaltest 2023-06-30 ITS 2284/2021, art. 7
31 REM HE: Uppgifter om högavlönade anställda 2022-12-31 EBA GL 2022/08
31 REM BM: Riktmärkning av ersättningspraxis 2022-12-31 EBA GL 2022/07
Oktober
31 Standardrapport (STND, tidigare F81112) 2023-09-30 FFFS 2017:21
November
11 Rapportering för värdepappersbolag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2) 2023-09-30 ITS 2284/2021, art. 4-7
11 Gruppkapitaltest 2023-09-30 ITS 2284/2021, art. 7

 

Rapportering av kapitalbaskrav, enligt artikel 9 och 10 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451, ska lämnas av värdepappersföretag som tillämpar övergångsbestämmelserna i artikel 57.3 i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2033.

Värdepappersbolag med tillstånd för Inlåning (VPS8).

Dessa värdepappersbolag är att anses som kreditinstitut ur ett kapitaltäckningshänseende och regleras enligt CRR och ITS 451/2021 (regleras inte enligt IFR och ITS 2284/2021). Följer rapporteringskalendern för banker och kreditmarknadsföretag.

Se Rapporteringskalender 2023 - Bank och kreditmarknadsföretag.

REM HE: Rapportering av uppgifter om högavlönade anställda.

Rapportering av uppgifter om högavlönade ska lämnas av värdepappersföretag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2).

REM BM: Rapportering om riktmärkning av ersättningspraxis.

Rapportering om riktmärkning av ersättningspraxis ska lämnas av värdepappersföretag som inte är små och icke-sammanlänkade (klass 2).

Inledningsvis dolt innehåll

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Likviditetstäckning, Stabil finansiering

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Kapitalbaskrav, Stora exponeringar
Senast granskad: 2022-03-29
Laddar sidan