Värdepappersbolag

Rapportering sker bland annat enligt Finansinspektionens föreskrifter eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR). Från och med den 26 juni 2021 ska rapportering också ske enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag (IFD).

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalender 2021

Följande rapporter ska värdepappersbolag lämna under 2021. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-12-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-12-31 CRR artikel 415
Februari
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-12-31 CRR artikel 99, FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-12-31 CRR artikel 430
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2020-12-31 CRR artikel 101
11 Stora exponeringar (F842) 2020-12-31 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-12-31 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-12-31 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-12-31 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-12-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-01-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-01-31 CRR artikel 415
20 Standardrapport (F81112) 2020-12-31 FFFS 2017:21
20 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-12-31 FFFS 2007:4
20 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-12-31 FFFS 2014:13
Mars
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-02-28 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-02-28 CRR artikel 415
31 Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31 FFFS 2017:11
April
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-03-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-03-31 CRR artikel 415
30 Standardrapport (F81112) 2021-03-31 FFFS 2017:21
30 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2021-03-31 FFFS 2007:4
30 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2021-03-31 FFFS 2014:13
Maj
12 Kapitalbaskrav (F841) 2021-03-31 CRR artikel 99,
FFFS 2018:9
12 Bruttosoliditet (F858) 2021-03-31 CRR artikel 430
12 Stora exponeringar (F842) 2021-03-31 CRR artikel 394
12 Stabil finansiering (F843) 2021-03-31 CRR artikel 427
12 Intecknade tillgångar (F846) 2021-03-31 CRR artikel 100
12 Finansiell information (F845) 2021-03-31 CRR artikel 99
12 ALMM - kvartal (F848) 2021-03-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-04-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-04-30 CRR artikel 415
Juni
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-05-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-05-31 CRR artikel 415
30 Ägarrapportering 2020-12-31, löpande vid förändring FFFS 2011:14
30 Uppgifter om ersättningspraxis 2020-12-31 EBA GL 2014/07
Juli
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-06-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-06-30 CRR artikel 415
Augusti
10 Standardrapport (F81112) 2021-06-30 FFFS 2017:21
10 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2021-06-30 FFFS 2007:4
10 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2021-06-30 FFFS 2014:13
11 Kapitalbaskrav (F841) 2021-06-30 CRR artikel 99, FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2021-06-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2021-06-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2021-06-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2021-06-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2021-06-30 CRR artikel 99
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2021-06-30 CRR artikel 101
11 ALMM - kvartal (F848) 2021-06-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-07-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-07-30 CRR artikel 415
September
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-08-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-08-31 CRR artikel 415
Oktober
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-09-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-09-30 CRR artikel 415
31 Standardrapport (F81112) 2021-09-30 FFFS 2017:21
31 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2021-09-30 FFFS 2007:4
31 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2021-09-30 FFFS 2014:13
November
11 Kapitalbaskrav (F841) 2021-09-30 CRR artikel 99,
FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2021-09-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2021-09-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2021-09-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2021-09-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2021-09-30 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2021-09-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-10-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-10-31 CRR artikel 415
December
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-11-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-11-30 CRR artikel 415
Rapporteringskalender 2020

Följande rapporter ska värdepappersbolag lämna under 2020. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
15 Likviditetstäckning (F844) 2019-12-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2019-12-31 CRR artikel 415
Februari
11 Kapitalbaskrav (F841) 2019-12-31 CRR artikel 99,
FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2019-12-31 CRR artikel 430
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2019-12-31 CRR artikel 101
11 Stora exponeringar (F842) 2019-12-31 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2019-12-31 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2019-12-31 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2019-12-31 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2019-12-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-01-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-01-31 CRR artikel 415
20 Standardrapport (F81112) 2019-12-31 FFFS 2017:21
20 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2019-12-31 FFFS 2007:4
20 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2019-12-31 FFFS 2014:13
Mars
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-02-28 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-02-28 CRR artikel 415
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
April
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-03-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-03-31 CRR artikel 415
30 Standardrapport (F81112) 2020-03-31 FFFS 2017:21
30 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-03-31 FFFS 2007:4
30 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-03-31 FFFS 2014:13
Maj
12 Kapitalbaskrav (F841) 2020-03-31 CRR artikel 99, FFFS 2018:9
12 Bruttosoliditet (F858) 2020-03-31 CRR artikel 430
12 Stora exponeringar (F842) 2020-03-31 CRR artikel 394
12 Stabil finansiering (F843) 2020-03-31 CRR artikel 427
12 Intecknade tillgångar (F846) 2020-03-31 CRR artikel 100
12 Finansiell information (F845) 2020-03-31 CRR artikel 99
12 ALMM - kvartal (F848) 2020-03-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-04-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-04-30 CRR artikel 415
Juni
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-05-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-05-31 CRR artikel 415
30 Ägarrapportering 2019-12-31, löpande vid förändring FFFS 2011:14
Juli
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-06-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-06-30 CRR artikel 415
Augusti
10 Standardrapport (F81112) 2020-06-30 FFFS 2017:21
10 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-06-30 FFFS 2007:4
10 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-06-30 FFFS 2014:13
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-06-30 CRR artikel 99, FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-06-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2020-06-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-06-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-06-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-06-30 CRR artikel 99
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2020-06-30 CRR artikel 101
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-06-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-07-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-07-30 CRR artikel 415
September
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-08-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-08-31 CRR artikel 415
30 Uppgifter om ersättningspraxis 2019-12-31 EBA GL 2014/07
Oktober
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-09-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-09-30 CRR artikel 415
31 Standardrapport (F81112) 2020-09-30 FFFS 2017:21
31 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-09-30 FFFS 2007:4
31 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-09-30 FFFS 2014:13
November
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-09-30 CRR artikel 99, FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-09-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2020-09-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-09-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-09-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-09-30 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-09-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-10-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-10-31 CRR artikel 415
December
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-11-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-11-30 CRR artikel 415

I förekommande fall:

Rapport FFFS Period Till SCB
Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag
(lämnas via SCB:s rapporteringssystem)
2010:1 Kvartal Femtonde bankdagen
i efterföljande kvartal

Värdepappersbolag med brutet räkenskapsår

Standardrapport

Ränterisk i övrig verksamhet

Internt bedömt kapitalbehov

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Värdepappersbolag som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna Standardrapport (FFFS 2017:21), Ränterisk i övrig verksamhet (FFFS 2007:4) och Internt bedömt kapitalbehov (FFFS 2014:13) för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-31.

 Frågor och svar

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Likviditetstäckning, Stabil finansiering

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Kapitalbaskrav, Stora exponeringar
Senast granskad: 2020-12-09
Laddar sidan