Alternativa investeringsfonder

Att driva verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder kräver tillstånd från Finansinspektionen. Om vissa förutsättningar är uppfyllda är det dock tillräckligt att göra en anmälan om registrering.

FI har sammanställt ett antal svar på vanliga frågor om reglerna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och FI:s föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

FI har uppdaterat dokumentet i september 2019. Vi har lagt till tre nya frågor och svar om:

  • möjligheten för en i Sverige registrerad AIF-förvaltare att bedriva gränsöverskridande verksamhet
  • möjligheten till marknadsföringstillstånd till så kallade semi-professionella investerare för fastighetsfonder
  • vad som utgör en anmälningspliktig väsentlig ändring.

Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts i tidigare frågor och svar.

Senast granskad: 2022-01-10
Laddar sidan