FI-forum: Vad gör FI på försäkringsområdet?

tisdag 07 nov

Tid: 14.00–16.00 | FI-forum Om FI Försäkring

 

FI informerar om sitt arbete på försäkringsområdet mot bakgrund av den tillsynsrapport som årligen tas fram för området. Denna rapport publiceras dagen innan, den 6 november.

Vi kommer bland annat att ta upp följande:

  • Hur påverkar lågränteläget försäkringsföretagens tillgångsförvaltning?
  • Vilka it-relaterade risker ser FI hos försäkringsföretagen?
  • Hur ser FI på det pågående EU-arbetet med ett regelverk för krishantering för försäkringsföretag??

 

Läs mer on FI-forum om försäkringsområdet

Laddar sidan