FI-forum: Finansiering av terrorism

torsdag 09 mar

Tid: 14.30–16.00 | FI-forum Om FI Penningtvätt

FI arrangerar detta FI-forum tillsammans med Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats). På forumet kommer Cats presentera en rapport som tagits fram på uppdrag av FI.

Fokus här är på finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark vilka anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013 – 2016.

Presentationen kommer bland annat att beskriva:

  • Resandeproblematiken där ett mycket högt antal svenska medborgare anslutit sig till IS och andra terrororganisationer.
  • Svenska resande stridande och finansiella aktiviteter – vilka finansiella spår lämnar de?
    - Utnyttjande av det statliga bidragssystemet.
    - Insamlingsverksamhet, donationer och lån.
  • Jämförelser med danska utländska stridande till Syrien och hur de finanserar sig.

Läs mer och anmälan 

Laddar sidan