Rapport: Skadereglering vid personskada

fredag 15 dec

Tid: 10.00 | Om FI Konsumentskydd Försäkring

FI publicerar rapporten Skadereglering vid personskada. Det är en redovisning av ett uppdrag FI fått i regleringsbrevet från regeringen för 2016 och som ska redovisas 2017.

Rapporten publiceras under Övriga rapporter på fi.se.

Laddar sidan