Marie Thorsbrink, senior finansinspektör, talar om hållbarhet i FI:s tillsyn

onsdag 31 jan

Tid: 14.30–15.00 | Om FI

Marie Thorsbrink, senior finansinspektör, medverkar på konferensen Hållbara Finanser i Stockholm.

Finansinspektionen utreder hur finanssektorn kan bidra till en hållbar utveckling. Myndigheten arbetar på förslag kring insatser som syftar till att arbetet med hållbarhet och klimatrelaterade risker ska bli en naturlig del av de finansiella företagens affärsmodeller och riskhantering. Marie Thorsbrink berättar hur hållbarhet blir en allt mer naturlig del av Finansinspektionens tillsyn och reglering.

För mer information: Hållbara Finanser

Laddar sidan