Erik Thedéen talar om tjänstepensionsreglering i finansutskottet

tisdag 05 nov

Tid: 11.00–11.45 | Tjänstepension Om FI Försäkring

FI:s generaldirektör Erik Thedéen talar om tjänstepensionsreglering i riksdagens finansutskott.

Laddar sidan