FI-forum: EU:s prospektförordning

torsdag 16 maj

Tid: 14.30–16.30 | Prospekt FI-forum Om FI

Från och med den 21 juli 2019 ska EU:s prospektförordning tillämpas i sin helhet. En ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen träder i kraft samma dag. Med anledning av detta anordnar FI ett FI-forum som bland annat syftar till att övergripande beskriva det nya regelverket.

Vi kommer bland annat ta upp följande:
•EU:s prospektförordning och dess delegerade förordningar
•Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning och ändringar i FI:s marknadsplatsföreskrifter
•Rekommendationer samt frågor och svar kopplade till EU:s prospektförordning
•Esmas riktlinjer för risker i prospekt
•Nytt It-system och insamling av metadata
•Praktisk hantering av ansökningsprocessen

Seminariet riktar sig främst till juridiska och fysiska personer som upprättar prospekt samt deras legala och finansiella ombud. Max två deltagare per bolag. Övriga intressenter får delta i mån av plats. Du som deltagare är välkommen att skicka in frågor om det nya regelverket till avdelningen Prospekt och redovisning. Frågorna skickas till prospekt@fi.se senast den 7 maj och besvaras på forumet i mån av tid.

Anmälan.

Laddar sidan