Stabiliteten i det finansiella systemet 2019:1

Publicering av årets första stabilitetsrapport på FI:s webbplats.

tisdag 28 maj

Tid: 08.00 | Om FI Stabilitet Konsumentskydd

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

Läs mer: Stabilitetsrapporter

Laddar sidan