Erik Thedéen i SNS/SHOF Finanspanel: Behöver Sverige en större marknad för företagsobligationer?

måndag 19 apr

Tid: 13.30–14.30 | Om FI

Generaldirektör Erik Thedéen deltar i SNS/SHOF Finanspanel: Behöver Sverige en större marknad för företagsobligationer?

Seminariet genomförs digitalt. Finanspanelen är ett mötesforum om finansfrågor och arrangeras av SNS och forskningsinstitutet Swedish House of Finance.

Laddar sidan