Rundabordssamtal om företagsobligationsmarknaden

torsdag 17 jun

Tid: 10.00–12.00 | Om FI Marknad

FI har bjudit in till ett samtal med ett urval av marknadens aktörer för att diskutera hur andrahandsmarknaden för företagsobligationer kan förbättras. Vid eventuella frågor vänligen kontakta klas.granlund@fi.se.