Johanna Fager Wettergren på Moodys Stockholm Banking Briefing

torsdag 10 nov

Tid: 10.05–10.45 | Om FI

FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren deltar i en paneldiskussion på Moodys Stockholm Banking Briefing om bankernas hållbarhetsarbete.

För mer information Stockholm Banking Briefing (Moodys)

Laddar sidan