Johanna Fager Wettergren talar om aktuella hållbarhetsregler

FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren deltar i konferensen ESG-dagen, där hon deltar i ett rundabordssamtal om aktuella regelverk och riktlinjer på hållbarhetsområdet.

onsdag 25 okt

Tid: 11.00–11.30 Plats: Filmstaden Sergel, Stockholm | Om FI

ESG står för Environmental, Social samt Governance. Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.