Visselblåsare

Anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler.

Vi tar emot anmälningar från personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang vill ge FI information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. En anmälan ska avse en konkret misstanke om att ett företag eller en privatperson brutit mot ett regelverk som omfattas av FI:s tillsynsansvar. Det rör sig alltså inte om klagomål, frågor eller dylikt.

Enklast gör du en anmälan med mejl eller brev, men du har även möjlighet att ringa FI eller boka ett personligt möte. Du behöver lämna en kort beskrivning av händelseförloppet och vad du anser har varit felaktigt. Bifoga eventuella dokument som kompletterar din beskrivning. Ju tydligare du kan redogöra för problemet desto enklare blir det för FI att bedöma om en överträdelse har begåtts.

Som visselblåsare har du rätt att vara anonym om du vill. FI kommer inte att kräva att du avslöjar din identitet.

En utförlig beskrivning av hur du gör för att anmäla misstänkta regelbrott beskrivs i promemorian "Anmälningar om regelöverträdelser", se nedan.

Om du vill anmäla en misstänkt regelöverträdelse ska du använda dig av följande kommunikationskanaler:

Mejl: visselblasare@fi.se om anmälan avser företag under FI:s tillsyn
eller visselblasare.mar@fi.se om anmälan avser misstänkt marknadsmissbruk. Du ska endast mejla en av dessa adresser.

PGP-kryptering

Ett mejl krypterat med PGP kan inte läsas av någon annan än den mottagare som har den privata nyckeln som passar till den publika nyckel som mejlet har krypterats med. Kryptera hela mejlet, inte bara de bifogade filerna.

För att använda PGP krävs en PGP-applikation på din dator. FI rekommenderar den kommersiella PGP-applikationen från Symantec.

För att mejla krypterat till visselblasare@fi.se behöver du hämta FI:s nyckel :
Visselblåsaren.zip

För att mejla krypterat till visselblasare.mar@fi.se behöver du hämta FI:s nyckel :
Visselblåsaren.mar.zip

Brev: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Telefon: 08-408 986 70 om anmälan avser företag under FI:s tillsyn
eller 08-408 986 90 om anmälan avser misstänkt marknadsmissbruk.

FI bandar inte samtalen.


Senast granskad: 2022-01-26